Bulvár 28. října

UDK.png
Snímek obrazovky 2021-05-06 v 9.46.12.pn

Řešené území

Prostranství, nacházející se na ulici 28. října mezi Divadlem Petra Bezruče a západní hranou sadu Dr. Milady Horákové, se má stát v budoucnu velkorysým a reprezentativním bulvárem města. V tomto úseku má vzniknout kvalitní veřejný prostor, který vhodně propojí stávající i nově plánované budovy v území, jako je např. přístavba koncertního sálu, nová vědecká knihovna, tzv. Černá kostka, nebo parkovací dům u krajského úřadu.  

 

V MAPPA jsme vypsali veřejnou zakázku na vyhotovení studie, jejímž úkolem bylo prověřit možnosti proměny tohoto veřejného prostranství. 

  

Cílem studie je také navázat na připravované projekty v území a navrhnout úpravu veřejného prostranství mezi nimi. Do zadání pro zpracovatele se již propsaly principy Koncepce městské třídy 28. října – Opavská. 

​Studie

  • navrhne proměnu ulice, která bude odpovídat významu a reprezentativnosti daného místa  

  • navrhne, jak prostorově, funkčně a materiálově sjednotit ulici a zároveň navázat na předprostory budov, které ji obklopují  
  • navrhne dopravní řešení   
  • nastaví standard pro materiály povrchů, mobiliář a další prvky umístěné v tomto veřejném prostoru  

  • bude podkladem pro zadání dalších stupňů projektové dokumentace  

​ 

  

Studii tohoto veřejného prostranství vypracuje Atelier 111 architekti, laureát České ceny za architekturu v roce 2022. Architektonické studio zvítězilo ve výběrovém řízení, ve kterém byl zhotovitel vybírán na základě profesního přístupu a nabídkové ceny.   

  

Studie bude hotová na přelomu roku. Do jejího zpracování budou zapojeni nejen zástupci města, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, ale také klíčoví vlastníci nemovitostí, Dopravní podnik Ostrava, Ostravské komunikace nebo správci sítí.  

 

PARTICIPACE

Veřejnost byla s tématem seznámena na setkání, které se uskutečnilo 22. 11. 2022 ve SKELET KAFE. Kromě zástupců města a MAPPA byl přítomen také zástupce Dopravního podniku Ostrava. Člen zpracovatelského týmu, architekt Jiří Weinzettl, představil koncept studie a základní úvahy o daném území. Následoval prostor pro dotazy, podněty a připomínky. 

 

Níže přikládáme prezentaci, která byla na setkání představena, a zápis zahrnující dotazy a komentáře účastníků. Případné další dotazy, podněty a připomínky můžete posílat do 13. 12. 2022 na e-mail info@mappaostrava.cz. Ty relevantní budou zapracovány.