top of page

Městský ateliér prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace

vyhlašuje

výběrové řízení č. 5/CN/2020

č.j. SMAP 056/2020

dne 3. 3. 2020

na dodávku počítačové techniky "Dodávka ICT vybavení"

pro území: ČR

Nabídku lze podávat nejpozději do 12. 3. 2020 do 12.00 hodin.

Ing. arch Ondřej Vysloužil

ředitel příspěvkové organizace

Podklady k výběrovému řízení ke stažení zde.

bottom of page