top of page

Veřejný prostor okolo
historických jatek

image_large.jpeg

Budova historických městských jatek prochází rekonstrukcí dle návrhu studia KWK PROMES Roberta Konieczného. V budoucnu se stane sídlem městské galerie pro současné umění PLATO Ostrava. Zároveň probíhá úprava okolního prostranství, podle urbanistické koncepční studie téhož autora. MAPPA sestavila pro tuto studii zadání a spolupracovala na její přípravě.  

Hlavní myšlenka koncepce je totožná s přístupem, který byl použit i pro přestavbu samotné budovy. Historický objekt s jeho charakteristickými prvky bude ponechán a doplněn prvky současnými. Také řešení okolí budovy spočívá v zachování přirozeně chaotického rázu plochy, využití dochovaných historických materiálů a doplnění zeleně.  

Studie stanovila prostoru okolo budoucí galerie jasnou vizi, tvar a způsob členění. Jelikož se bude jednat o veřejné prostranství celoměstského významu, zhostila se MAPPA v jeho proměně role supervizora. Ke společným jednáním jsme pozvali důležité aktéry v území, jejichž vzájemná dohoda je pro zdárné zvelebení prostoru zásadní. Průběžný dohled a koordinace zaručí kýženou architektonickou kvalitu prostoru. 

Rekonstrukce historické budovy a úprava zpevněných ploch bude hotová během roku 2022. Následovat bude výsadba zeleně a finalizace celého prostoru. 

bottom of page