top of page

Územní studie
Svinov - Polská, Mongolská

polska_mongolska.jpeg
Snímek obrazovky 2021-05-06 v 9.46.12.pn
Snímek obrazovky 2021-05-06 v 9.46.16.pn

Řešené území

Zájmové území

Nová obytná čtvrť, která vznikne v lokalitě vymezené ulicemi Polská - Mongolská, je pro Ostravu velká příležitost. Cílem je rozšířit nabídku bydlení v našem městě a zároveň co nejlépe propojit porubský V. stavební obvod se zástavbou rodinných domů ve Svinově. Aby se podařilo cíl naplnit, dostala MAPPA za úkol vypracovat územní studii, která pro novou zástavbu a veřejná prostranství nastaví jasné podmínky. Územní studie Polská - Mongolská se zabývá návrhem nejvhodnějších profilů budoucích ulic, uličními čarami nebo výškovou strukturou nové zástavby. Studie vymezuje, kde chceme realizovat kvalitní veřejná prostranství, aktivní uliční parter či příjemné obytné ulice. Cílem je také zajištění klidového charakteru lokality, která nesmí být zatížena nadměrnou automobilovou dopravou. Vzniknout by mělo snadné pěší a cyklistické propojení mezi Svinovem a Porubou. 

 

Součástí celého procesu přípravy studie bylo zapojení důležitých aktérů - zástupců města, městských obvodů, developerů. Snažili jsme se dosáhnout společné shody na tom, jak se má nová zástavba utvářet. 

Často kladené otázky

01/ Proč se má stavět zrovna na tomto území? 

Území mezi Svinovem a Porubou je plochou, která je v územním plánu již dlouhodobě určena k zastavění a využití pro bydlení. Pro dobře fungující město je žádoucí zastavovat právě takovéto rezervy uvnitř města a nerozšiřovat jej dále do krajiny.  

02/ Není škoda zastavět kus zeleně ve městě? Potřebuje Ostrava další domy? 

Pro Ostravu je lepší zastavovat vnitřní prostorové rezervy, než se rozrůstat na okrajích. Můžeme tak využít již existující infrastrukturu, což je efektivní způsob nakládání s finančními zdroji města. Noví obyvatelé budou moci těžit z blízkosti zdravotnických či kulturních zařízení, pracovních příležitostí, škol nebo pestré nabídky obchodů. Zelené plochy ve městě chráníme tam, kde plní nezbytné ekosystémové a rekreační funkce. 

V územní studii se zabýváme tzv. modro-zelenou infrastrukturou. Do ulic nové zástavby umisťujeme co nejvíce kvalitní městské zeleně, která by měla tvořit nedílnou součást také větších veřejných prostranství. 

03/ Zvažujete v rámci studie nějaké omezení dopravy? 

Ano, na opatření, které povedou ke zklidnění dopravy, myslíme. Pracujeme v řešeném území s omezením rychlosti, jednosměrným provozem v některých ulicích a nastavením uličního profilu tak, aby vedl řidiče ke zpomalení v jízdě. Je to jedno z témat, která aktivně řešíme i se soukromými investory, kteří mají v okolí řešeného území své záměry. 

04/ Řadíte mezi důležité aktéry také obyvatele sousedních lokalit? 

Ano. I jejich potřeby ve studii zohledňujeme. Jde především o doplnění funkcí občanské vybavenosti a zachování klidového charakteru sousedství. 

05/ Je možná získat více informací o studii? 

Studie byla dokončena v srpnu 2021 a ke stažení je k dispozici zde.
Veřejnosti byla studie představena zástupci zpracovatele a města 21. září v 18:00 v budově Obchodní akademie Ostrava-Poruba, na adrese Polská 1543/6; 708 00 Ostrava-Poruba.

bottom of page