top of page
Mappa_016_dron .jpeg

SOUTĚŽ O NÁVRH NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V OKOLÍ KOSTELA SV. DUCHA

Statutární město Ostrava vyhlašuje v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů soutěž o návrh na řešení veřejného prostranství v okolí kostela sv. Ducha.  

 

Druh soutěže 

Užší jednofázová projektová urbanisticko-krajinářská soutěž 

 

Předmět soutěže 

Předmětem soutěže je návrh urbanisticko-krajinářského řešení veřejného prostranství v okolí kostela sv. Ducha (dále jen „řešené území“). Návrh je nutné řešit komplexně v rozsahu vymezeném dle soutěžních podkladů. 

 

Cílem soutěže je vytvoření univerzálního veřejného prostoru, který bude přístupný pro všechny uživatele a návštěvníky, s vyřešenými návaznostmi na okolní objekty (kostel Svatého Ducha, kino Luna, obchodní  centrum Kotva) i širší okolí. 

 

Organizační informace a důležité odkazy 

Veškeré informace a soutěžní podklady jsou dostupné zde: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0003636/zakazka/521367 

 

Deadline 

Poslední termín podání žádosti o účast je 3. 6. 2022 ve 23:59 hodin. 

Lhůta pro podání soutěžního návrhu končí 30. 9. 2022 ve 23:59 hodin.  

 

Porota 

Řádní členové závislí 

Mgr. Zuzana Bajgarová – náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava 

Ing. Hana Tichánková – místostarostka MOb Ostrava-Jih 

Ing. arch. Ondřej Vysloužil – městský architekt – ředitel MAPPA 

 

Řádní členové nezávislí 

Ing. arch. Marek Štěpán – architekt, expert v oblasti sakrální architektury 

Ing. arch. Tomáš Bindr – architekt (ATELIER 38) 

Doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D. – architektka 

Ing. Lýdia Šušlíková – krajinářská architektka 

 

Náhradníci závislí 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. – náměstek primátora Statutárního města Ostrava 

Bc. Martin Bednář – starosta Městského obvodu Ostrava-Jih 

 

Náhradníci nezávislí 

Ing. arch. MArch. Janica Šipulová – architektka (consequence forma) 

Ing. arch. Ondřej Zdvomka – architekt (RASTERIX) 

 

Přizvaní odborníci 

P.Mgr. Vítězslav Řehulka – zástupce Římskokatolické farnosti Ostrava-Zábřeh 

Ing. Josef Laža – dopravní expert MAPPA 

Ing. Zuzana Sáňková – krajinářská architektka MAPPA 

 

Ceny 

První cena se stanovuje ve výši 450 000 Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých). 

Druhá cena se stanovuje ve výši 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých). 

Třetí cena se stanovuje ve výši Kč 200 000 (slovy: dvě stě tisíc korun českých). 

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 175 000 Kč (slovy: sto sedmdesát pět tisíc korun českých), která bude rozdělena dle rozhodnutí poroty. 

 

Mezi účastníky, jejichž soutěžní návrhy nebudou v průběhu posuzování vyřazeny ze soutěže a zároveň nebudou oceněny, bude rozdělena celková částka 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), a to poměrem všem stejný díl. Zadavatel předpokládá celkem 6 soutěžících účastníků. 

 

Další informace 

S případnými dotazy se prosím obracejte na sekretáře soutěže, e-mail: opelova@mappaostrava.cz 

bottom of page