top of page
mapy_3_Kreslicí plátno 1_edited.png
logo_black_transparent.png

Již 2 roky tvoříme město pro lidi.

2 ROKY MAPPA!!!

IMG_3406.jpeg
Ondřej Vysloužil, městský architekt, ředitel MAPPA

Dva roky v životě města není mnoho. První dva roky v životě našeho městského ateliéru přinesly rychlý růst a vývoj. Podařilo se nám sestavit multioborový tým, vybudovat znalostní bázi a navázat klíčová partnerství. Zároveň to bylo období plné výzev, příležitostí a zajímavých projektů, do kterých jsme se zapojili. Některé budou mít pro Ostravu zásadní význam z pohledu prestiže, budou atraktivní i pro návštěvníky odjinud. Jiné zpříjemní každodenní život ve městě, nabídnou kvalitní bydlení, lepší dostupnost různými formami dopravy, bezpečný, příjemný prostor pro trávení času venku nebo příležitosti pro vznik nových podnikatelských záměrů. 

 

Naší prací je nacházet způsoby, jak různé části a funkce města propojit v jeden harmonický celek, který bude co nejlépe fungovat a bude snadnější ho spravovat a udržovat. Při tom všem sledujeme jediný cíl, aby Ostrava byla místem, ve kterém se lidem dobře žije. Chceme ji vidět jako živé a prosperující město, které přitahuje lidi nejen svou energií a jedinečnou atmosférou, ale nabízí také skvělé podmínky pro život. 

 

Děkuji celému týmu MAPPA a všem spolupracovníkům a partnerům za jejich usilovnou práci a entuziasmus, s jakým se do ní pustili. Jsem nadšený, že kolem sebe vidím tolik lidí, kterým není budoucnost Ostravy lhostejná a jsou ochotni jí věnovat svůj čas a nápady. Výsledky naší práce se brzy začnou propisovat do tváře města, ať už v podobě nových domů, zrekonstruovaných ulic nebo vysazených stromů. Na to se velmi těším. 

MicrosoftTeams-image (1).png

VIZE

Jedním z hlavních úkolů, které MAPPA dostala při založení do vínku, je tvorba Vize prostorového rozvoje Ostravy. Vizi jsme pojali jako nástroj, který pomáhá při plánování města a v čase se vyvíjí.

 

Východiskem se nám stal Strategický plán města Ostravy (fajnOVA). Jeho priority a strategické cíle Vize rozvíjí a převádí do prostoru města. Ukazuje, jak se má Ostrava rozvíjet, aby byla vitálnější, obytnější a udržitelnější.

PROJEKTY

Během uplynulých dvou let jsme se zapojili do řady městotvorných projektů, od drobných zásahů v ulicích, přes poradenství při prodeji městských pozemků až po územní studie nebo koncepce celých lokalit.

 

Vybíráme z nich 8 příkladů, které reprezentují pestrou škálu aktivit MAPPA. Všechny přispívají ke zlepšování kvality veřejného prostoru v Ostravě. 

MĚSTSKÁ

TŘÍDA

POLSKÁ - 

MONGOLSKÁ

polska_mongolska.jpeg

MOST

NA KAROLINĚ

most-karolina.png

PARKOVACÍ DŮM

ZA KATEDRÁLOU

ZÁMECKÝ

PARK

obr3_4fbce4c11f60ccb0f45bcb3f15d20a93.jp

JATKA

PŘEDPROSTOR

LOKALITA

STŘEDOŠKOLSKÁ

STŘEDOŠKOLSKÁ.jpg

ZÁMOSTÍ

SLEZSKÁ OSTRAVA

Uvod

MAPA PROJEKTŮ

mapa.png

Dosavadní činnost MAPPA se propisuje do mnoha míst ve městě. Různou měrou jsme se podíleli, či doposud podílíme, na více než čtyřiceti projektech. Naše zapojení do nich zahrnuje odborné poradenství, pořádání koordinačních schůzek, veřejná projednání s občany, organizaci architektonických soutěží nebo zpracování územní studie pro významnou rozvojovou oblast města.  

této mapě dělíme projekty podle míry zapojení MAPPA na: 

​Významné zapojení MAPPA (organizace soutěže, koordinace, participace

s občany, apod.) 

Odborné poradenství ze strany MAPPA 

LIDÉ V MAPPA

ARCHITEKTURA A URBANISMUS

Architekti-urbanisté hrají v MAPPA zásadní roli. Jejich odbornost jim umožňuje nejen pojmenovat problémy a výzvy města či jeho částí, ale také navrhnout, jak se na ně dá reagovat. Díky jejich schopnosti „přečíst“ území se nám podařilo Ostravu rozčlenit do lokalit – základních stavebních prvků města, které dále využíváme při práci na jednotlivých projektech.

 

Těžištěm jejich aktivit je tvorba regulativů, tedy podmínek pro budoucí výstavbu. Ty stanovují např. to, jaké budovy a v jaké velikosti či výšce mohou stavitelé do území umístit, jakou podobu mají mít veřejná prostranství mezi nimi a mnoho dalšího. Při své práci urbanisté dbají, aby se Ostrava rozvíjela udržitelně a byla pro své obyvatele dobrým místem k životu. 

Snímek obrazovky 2021-06-30 v 17.02.19.png

Pavel Řihák

Snímek obrazovky 2021-06-30 v 17.02.12.png

Zuzana Paclová

Snímek obrazovky 2021-06-30 v 17.02.05.png

Martina Mikócziová

IMG_0823.jpeg

Petr Buryška

Synonymem životního prostředí, a to zejména v Ostravě, je ovzduší, laguny, kontaminace…Ale životní prostředí je také urbánní krajina – ulice, náměstí, parky – prostor veřejný, ve kterém se denně pohybujeme. MAPPA dokázala pojmenovat fungování organismu urbánní krajiny Ostravy, nenechává nás pouze na pospas normotvůrcům při kultivaci veřejného prostoru, povedlo se jí iniciovat široký mezioborový dialog… Díííky !!! 

Ing. arch. Tomáš Bindr, Ateliér 38

DATA

Informace jsou surovinou dnešní doby. Jejich hodnotu oceníme až ve chvíli, kdy je dokážeme zpracovat, analyzovat a interpretovat. V MAPPA si uvědomujeme důležitost systematické práce s informacemi pro rozvoj města. Proto se záhy po vzniku naší organizace začal formovat interní tým datových specialistů.

 

Jejich úkolem je shromažďovat dostupné informace o Ostravě a zpracovávat je tak, aby byly přístupné všem občanům i aktérům podílejícím se na rozvoji města. Datové analýzy pomáhají při rozhodování o směřování investic, zadávání projektů, přípravě architektonických soutěží nebo regulaci soukromé výstavby. Díky práci datových specialistů dokážeme plánovat tak, aby byl rozvoj Ostravy udržitelný. 

Snímek obrazovky 2021-06-30 v 17.01.59.png

Libuše Dobrá

Snímek obrazovky 2021-06-30 v 17.01.16.png

Denisa Poskerová

Snímek obrazovky 2021-06-30 v 20.56_edited.jpg

Josef Tračík

Spolupráci s MAPPA hodnotím velmi kladně a věřím, že se bude dále úspěšně rozvíjet. Zejména aktivity v oblasti inventarizace a centralizace dat města, a to nejen dat geografických, představují nový potenciál pro efektivnější využívání dat.

Ing. Josef Genserek, vedoucí oddělení GIS MMO

DOPRAVA A KRAJINA

Nedílnou součástí města je také jeho dopravní a modrozelená infrastruktura. Aby Ostrava dobře sloužila svým obyvatelům, musí jim umožnit bezpečně a efektivně se v jejích ulicích pohybovat. Nabízet by měla také příjemné klima ulic, které oživuje zeleň a ochlazuje stín stromů. ​

 

O to, aby ve městě našli bezpečný prostor nejen auta, ale i chodci a cyklisté, se stará náš dopravní specialista. O kvalitu obytné krajiny a provázanost sítě městské zeleně pečuje krajinářská architektka

Snímek obrazovky 2021-06-30 v 17.01.30.png

Josef Laža

Snímek obrazovky 2021-06-30 v 17.02.44.png

Zuzana Sáňková

MAPPA a její tým naslouchajících odborníků dávají ostravské krajině naději, že se konečně stane rovnocenným partnerem v diskuzi o budoucím rozvoji města.

Mgr. Tereza Aubrechtová, Ph.D.

Člověk pro dobrou orientaci ve městě potřebuje zpravidla mapu. Přeji všem Ostravákům, aby se s MAPPOU mohli brzy pohybovat po svém městě i bez mapy. Vypadá to totiž slibně. Ostrava se rok od roku mění k lepšímu a vždy se tam těším. 

Ing. Květoslav Syrový, dopravní specialista

KOMUNIKACE

Tyto řádky, stejně jako další texty na webu, tiskové zprávy, příspěvky na sociálních sítích nebo pravidelný měsíční podcast MAPPA vysílá, má na svědomí oddělení komunikace. Kolegové z této sekce se starají o to, aby o aktivitách MAPPA a strategických městských projektech věděla široká veřejnost – občané, úředníci, politici, projektanti a architekti nebo výzkumníci z univerzit. Jejich mantrou je srozumitelnost.

 

Pro popularizaci klíčových témat městského rozvoje využívají např. výstavy, debaty, videa či online streamy. Neustále hledají další nové způsoby. Nezapomínají na to, že komunikace by měla být dialog. Aby informace proudily oběma směry, organizují participační setkání, tvoří dotazníková šetření a zpracovávají podněty přicházející od občanů. 

Snímek obrazovky 2021-06-30 v 17.01.48.png

Zuzana Kotyzová

Snímek obrazovky 2021-06-29 v 21.46.36.png

Lenka Hochová

Snímek obrazovky 2021-06-29 v 21.48.14.png

Tomáš Zetek

Snímek obrazovky 2021-06-29 v 22.19_edited.jpg

Tomáš Čech

Snímek obrazovky 2021-06-30 v 17.16_edited.jpg

Vendula Margaretis Rechová

Díky tomu, že se MAPPA rozhodla budovat svou značku poctivě a důsledně, má šanci mezi obyvatele Ostravy rozšířit povědomí o všem podstatném ve městě jednoduše a přehledně. Přeji, ať se MAPPA daří komunikovat stále stejně dobře a je v Ostravě, ale i mimo ni nepřehlédnutelná.

 

Martin Tošenovský, majitel agentury LEEMON

ADMINISTRATIVA

Nezbytnou oporou každé organizace jsou administrativní pracovníci. Oddělení administrativy se v MAPPA stará o to, aby všichni zaměstnanci mohli svou práci dělat naplno a měli k tomu správné podmínky.

 

Stará se o hospodaření s financemi i organizaci veřejných zakázek a složitých architektonických soutěží.   
 

Snímek obrazovky 2021-06-30 v 17.01.37.png

Martina Kostelníková

Snímek obrazovky 2021-07-01 v 17.48.10.png

Pavla Grocholová

Snímek obrazovky 2021-06-30 v 17.02.52.png

Zdeněk Nikl

NAPIŠTE NÁM

Nebo se za námi stavte!

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

Nádražní 17, Ostrava

Po - Pá | 14:00 - 18:00

bottom of page