top of page
veřejná doprava

OTEVŘENÉ VÝZVY NA NÁVRH ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ MĚSTSKÉ TŘÍDY 28. ŘÍJNA - OPAVSKÁ

Deadline

Termín pro přihlášení: do 31. 3. 2021

Výběr zpracovatele návrhu pro jednotlivá místa: 8. - 9. 4. 2021

Odevzdání projektové dokumentace zpracovatelem pro jednotlivá místa: do 25.6. 2021

 

Oblast

Otevřené výzvy

 

Odkaz

Podrobné popisy jednotlivých výzev a ostatní dokumenty ke stažení

MAPPA vyhlašuje otevřené výzvy na úpravu šesti vybraných veřejných prostranství na městské třídě 28. října-Opavská. Tyto úpravy budou mít charakter nestavebních úprav a udržovacích prací, tedy takových, které nemusí projít povolovacím procesem na stavebním úřadě.

​Anotace

V rámci projektu Koncepce městské třídy 28. října-Opavská vyhlašuje městský ateliér MAPPA otevřené výzvy ke zpracování návrhu úprav pro 6 vybraných veřejných prostranství. Cílem návrhů je v krátkém čase zlepšit pobytovou kvalitu míst, která každodenně slouží velkému množství obyvatel i návštěvníků, kteří se po městské třídě pohybují. Proměna míst by měla proběhnout formou tzv. akupunkturního urbanismu, jehož smyslem je pracovat s detaily veřejného prostoru, přehledností, redukcí vizuálního smogu, vhodným mobiliářem či uměleckými díly a dalšími detaily, které společně vytváří kvalitu veřejného prostoru ve městě. Návrhy musí umožnit jejich realizaci v krátkém čase a budou tedy mít charakter nestavebních úprav a udržovacích prací.

Ceny

 • 28. října od křižovatky s ul. Nádražní po Smetanovo náměstí

  • Realizace: 100 000 Kč

  • Zpracování prováděcí dokumentace vč. koordinace při realizaci: 21 000 Kč

 • Veřejný prostor pasážových domů, ulice Denisova

  • Realizace: 400 000 Kč

  • Zpracování prováděcí dokumentace vč. koordinace při realizaci: 132 000 Kč

 • Náměstí Republiky, přestupový terminál

  • Realizace: 750 000 Kč

  • Zpracování prováděcí dokumentace vč. koordinace při realizaci: 110 000 Kč

 • Křížení ulic 28. října, Výstavní, Novinářská

  • Realizace: 750 000 Kč

  • Zpracování prováděcí dokumentace vč. koordinace při realizaci: 122 000 Kč

 • Křížení ulic 28. října, Sokola Tůmy, Železárenská

  • Realizace: 750 000 Kč

  • Zpracování prováděcí dokumentace vč. koordinace při realizaci: 120 000 Kč

 • Křížení ulic Opavská, Porubská, Sokolovská

  • Realizace: 750 000 Kč

  • Zpracování prováděcí dokumentace vč. koordinace při realizaci: 90 000 Kč

 

Další informace

Přihlášení je možné zasláním přihlášky na emailovou adresu: info@mappaostrava.cz, do 31. 3. 2021. Dotazy je možné směřovat na adresu paclova@mappaostrava.cz. Odpovědi na dotazy zaslané do 19. 3. 2021 budou zodpovězeny a vyvěšeny veřejně na webu mappaostrava.cz, v sekci Soutěže (na této stránce). Na později zaslané dotazy nebude brán zřetel.

bottom of page