Městská třída 28. října - Opavská
Rychlé zásahy

158948944_483224863085623_36514098709948

Místa rychlých zásahů

První fází postupné celkové proměny prostoru městské třídy, která bude vycházet z koncepčního dokumentu připravovaného ateliérem MAPPA, jsou rychlé nestavební zásahy. Tyto úpravy převážně dočasného charakteru zlepší pobytovou funkci veřejných prostranství. Pomohou tomu, aby se v krátkém čase stala vybraná místa pro obyvatele příjemnější a bezpečnější. Vypořádávají se s problémy těchto míst a mají ověřit, jestli navržené řešení vede k jejich lepšímu fungování. 

Ke kultivaci jsme vybrali šest problematických míst na městské třídě a v březnu 2021 vyhlásili otevřené výzvy ke zpracování návrhů. Zájemci z řad architektů, projektantů či designérů zpracovali architektonická libreta, ve kterých vyjádřili svůj pohled na dané místo a jeho proměnu. Pět vybraných architektů či týmů nyní návrhy dopracovává spolu s projektovou dokumentací; proměna lokalit započne o prázdninách.  

 

Důležitým předpokladem pro hladký průběh plánovaných úprav je spolupráce všech dotčených aktérů – od architektů po zástupce městských obvodů, na jejichž území budou úpravy prováděny.  

 

Celkové náklady na úpravy všech šesti lokalit nepřesáhnou 3,5 milionů korun. 

Vybraní zpracovatelé návrhů pro jednotlivé lokality: 

Lokalita č.1

28. října od křižovatky s ul. Nádražní po Smetanovo náměstí 

Vybraný zpracovatel: Jan Waldhauser 

  

Lokalita č.2

Veřejný prostor pasážových domů, ulice Denisova 

 

Vybraný zpracovatel: Mika Svoboda architekti 

  

Lokalita č.3

Náměstí Republiky, přestupový terminál 

 

Vybraný zpracovatel: Mika Svoboda architekti 

  

Lokalita č. 4

Křížení ulic 28. října, Výstavní, Novinářská 

 

Vybraný zpracovatel: Atelier 10m2 

  

Lokalita č. 5

Křížení ulic 28. října, Sokola Tůmy, Železárenská 

 

Vybraný zpracovatel: Peter Bednár, Lubomír Fridrich 

 

Lokalita č. 6

Křížení ulic Opavská, Porubská, Sokolovská 

 

Vybraný zpracovatel: Ateliér Gogolák + Grasse