top of page
Glass Buildings

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU (5/CN/2021):

Studie odvodnění a odkanalizování lokality Polská – Mongolská

Deadline

Lhůta pro podání nabídek je stanovena nejpozději do 26. 3. 2021 do 9:00 hodin.

 

Oblast

Veřejná zakázka malého rozsahu

Odkaz

Veškeré podklady k veřejné zakázce

​Předmět zakázky

Předmětem zakázky je vypracování specializované studie odvodnění a odkanalizování rozvojové lokality vymezené ulicemi Polskou a Mongolskou určené pro výstavbu bytových domů. Řešené území se nachází v katastrálním území Svinov v obci Ostrava (lokalita vymezená ulicemi Polskou a Mongolskou, na rozhraní městských obvodů Poruba a Svinov). Studie bude specializovanou částí zpracovávané územní studie Polská-Mongolská, jejímž zpracovatelem je Městský ateliér prostorového plánování a architektury, příspěvková

organizace.

 

Hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí: 350.000,- Kč bez DPH..

 

 

Další informace

Kompletní zadávací podmínky a veškeré další potřebné informace naleznete pod odkazem výše (Odkaz).

bottom of page