top of page

Parkovací dům Za katedrálou

parkovak_edited.jpg

V roce 2020 město Ostrava vyhlásilo architektonickou soutěž na návrh řešení Parkovacího domu za katedrálou. Organizátorem soutěže se stal Městský ateliér prostorového plánování a architektury MAPPA. Budoucí parkovací dům zaplní proluku na nároží ulic Zámecká a Purkyňova, kde se dnes nachází placené veřejné parkoviště.  

Nejlepší návrh na budoucí podobu multifunkčního parkovacího domu za katedrálou v centru Ostravy připravilo renomované studio Chalupa architekti. Parkovací dům podle tohoto návrhu bude disponovat cca 400 parkovacími stáními a bude mít živý parter s obchody a službami, který podtrhne jeho městotvornou funkci. V budoucnu jej bude možné dle aktuální potřeby přebudovat například na bytový dům. 

​Často kladené otázky

1/ Z kolika návrhů porota vybírala? Kdo v porotě usednul?  

Zájem o účast v soutěži byl velký, na základě výzvy města ho projevilo 35 účastníků. Porota posoudila jejich dodaná portfolia a vybrala tři. Další tři účastníky oslovilo město přímo. Celkově tedy vybírala ze šesti soutěžních návrhů. O vítězi rozhodla porota složená mimo jiné z renomovaných odborníků, jako jsou Martin Krupauer a architekti Ondřej Chybík, Vladimír Fialka, Milena Vitoulová, Lucie Chytilová Kadrmanová a Petr Stanjura. V porotě zasedali také volení zástupci města a přizváni byli i další odborníci včetně zástupců Národního památkového ústavu, kteří stáli už u příprav zadání soutěže.

2/ Proč stavět parkovací dům v samém centru města? 

Výstavba parkovacího domu v tomto místě umožní dostavět několik klíčových proluk včetně té po květinové síni u Masarykova náměstí. Jeho kapacita pomůže splnit zákonnou podmínku na zajištění dostatečného počtu parkovacích míst u novostaveb (např. v rámci pěší zóny), tedy staveb, které v budoucnu vzniknou v blízkých prolukách. Součástí návrhu na řešení parkovacího domu je i umístění technologií, které zvýší kapacitu v území (elektrická energie), či umožní optimalizaci stávajícího vedení podzemních inženýrských sítí (např. parovodní soustava). Rozšíří se tak možnosti, jak v budoucnu pracovat s dalšími pozemky na náměstí a v jeho okolí, protože i budoucí stavby budou závislé na přítomnosti sítí. 

Přínosem bude i to, že po výstavbě parkovacího domu bude možné definitivně odstranit parkovací plochy u katedrály a vytvořit tam důstojný předprostor, který bude reprezentativním vstupem i do sousedního Divadla Jiřího Myrona a do budov univerzity. 

3/ Nenaruší novostavba parkovacího domu historický ráz okolí?  

Vítězný návrh parkovacího domu studia Chalupa architekti respektuje své okolí, vhodně navazuje na budovu fary a je natolik velkorysý, že dobře dotvoří charakter náměstí. Blízká katedrála je monumentální a potřebuje silného partnera, což návrh splňuje.  

4/ Myslí návrh i na vozidla s alternativními druhy pohonu a jízdní kola? 

Objekt bude určen pro vozidla s klasickým i alternativním pohonem, přičemž stání budou navržena tak, aby umožnila komfortní zaparkování i větších osobních aut. Součástí objektu budou místa pro dobíjení elektrovozidel. Jejich počet může postupně narůst na základě poptávky. V přízemí by měl vzniknout také prostor pro bezpečné uzamčení minimálně 10 jízdních kol

5/ Nezatíží parkovací dům ulice centra další dopravou?

Do území nadále budou zajíždět vozidla v dnešní době využívající parkovací stání v okolí katedrály (PD nahradí až 141 těchto existujících PS). Další vozidla jistě přibydou, ale půjde o vozidla související s novou zástavbou bytových domů s aktivním parterem (nové služby, obchody atd.). Nová vozidla jsou stinnou stránkou snahy o rozvoj historického centra. Tento dopad lze ovšem regulovat výší parkovného pro návštěvníky a kvalitnější nabídkou alternativních druhů dopravy (MHD, pěší, cyklodoprava).   

Zvýšenou intenzitu provozu v ulicích kolem katedrály např. v době konání divadelních představení nebo mší bude řešit odbavovací systém PD.  

bottom of page