Územní studie Polská - Mongolská

polska_mongolska.jpeg

Nová obytná čtvrť, která vznikne v lokalitě vymezené ulicemi Polská - Mongolská, je pro Ostravu velká příležitost. Cílem je rozšířit nabídku bydlení v našem městě a zároveň co nejlépe propojit porubský V. stavební obvod se zástavbou rodinných domů ve Svinově. Aby se podařilo cíl naplnit, připravujeme v MAPPA územní studii, která pro novou zástavbu a veřejná prostranství nastaví jasné podmínky. Územní studie Polská - Mongolská se bude zabývat návrhem nejvhodnějších profilů budoucích ulic, uličními čarami nebo výškovou strukturou nové zástavby. Studie vymezí kde chceme realizovat kvalitní veřejná prostranství, aktivní uliční parter či příjemné obytné ulice. Cílem je také zajištění klidového charakteru lokality, která nesmí být zatížena nadměrnou automobilovou dopravou. Vzniknout by  mělo snadné pěší a cyklistické propojení mezi Svinovem a Porubou.

 

Součástí celého procesu je zapojení důležitých aktérů

- zástupců města, městských obvodů, developerů. Snažíme se dosáhnout společné shody na tom, jak se má nová zástavba utvářet.

Snímek obrazovky 2021-05-06 v 9.46.12.pn
Snímek obrazovky 2021-05-06 v 9.46.16.pn

Řešené území

Zájmové území

Často kladené otázky

01/ Proč se má stavět zrovna na tomto území?

Území mezi Svinovem a Porubou je plochou, která je v územním plánu již dlouhodobě určena k zastavění a využití pro bydlení. Pro dobře fungující město je žádoucí zastavovat právě takovéto rezervy uvnitř města a nerozšiřovat jej dále do krajiny. 

02/ Není škoda zastavět kus zeleně ve městě? Potřebuje Ostrava další domy?

Pro Ostravu je lepší zastavovat vnitřní prostorové rezervy, než se rozrůstat na okrajích. Můžeme tak využít již existující infrastrukturu, což je efektivní způsob nakládání s finančními zdroji města. Noví obyvatelé budou moci těžit z blízkosti zdravotnických či kulturních zařízení, pracovních příležitostí, škol nebo pestré nabídky obchodů. Zelené plochy ve městě chráníme tam, kde plní nezbytné ekosystémové a rekreační funkce.

 

V územní studii se zabýváme tzv. modro-zelenou infrastrukturou. Do ulic nové zástavby umisťujeme co nejvíce kvalitní městské zeleně, která by měla tvořit nedílnou součást také větších veřejných prostranství.
 

03/ Zvažujete v rámci studie nějaké omezení dopravy?

Ano, na opatření, které povedou ke zklidnění dopravy, myslíme. Zatím v řešeném území pracujeme s omezením rychlosti, jednosměrným provozem v některých ulicích a nastavením uličního profilu tak, aby vedl řidiče ke zpomalení v jízdě. Je to jedno z témat, která aktivně řešíme i se soukromými investory, kteří mají v okolí řešeného území své záměry.

04/ Řadíte mezi důležité aktéry také obyvatele sousedních lokalit?

Ano. I jejich potřeby ve studii zohledňujeme. Jde především o doplnění funkcí občanské vybavenosti a zachování klidového charakteru sousedství.

05/ Dá se někde zjistit více informací ke studii? Kdy bude hotová?

Studie se stále zpracovává a první výstupy budou k dispozici začátkem léta 2021. Připravujeme pro vás představení těchto výstupů, které budeme prezentovat fyzicky i online formou.

06/ Je v této lokalitě zvažována architektonická soutěž?

Ano, zvažujeme vypsání architektonické soutěže na dílčí část území. Lokalita Polská - Mongolská je územím, které tvoří pozemky ve vlastnictví mnoha různých subjektů (městská část Svinov, Poruba i soukromníci). Aby záměry soukromníků dobře zapadly do celkového konceptu rozvoje území, tvoříme v MAPPA územní studii. Ta nám může říct, která část území si zaslouží větší pozornost, případně vypsání architektonické soutěže.