top of page

SOUTĚŽ: Vizuální identita pro MAPPA

Deadline: 5. 3. 2020 | 12:00

Oblast: Grafický design

Odkaz: Podklady k soutěži

Městská příspěvková organizace MAPPA vyhlašuje soutěž na zpracování nové vizuální identity, která doplní stávající logo organizace a vytvoří tak jedinečnou podobu, kterou se bude moct prezentovat veřejnosti. Soutěž je otevřená, anonymní a jednokolová. V rámci soutěže bude vyhlášen vítěz a také 2. a 3. místo.

Cíl soutěže

Najít designéra (nebo design studio) pro vytvoření nového vizuálního stylu MAPPA. Stylu, který doplní stávající logo, které bylo vytvořeno v rámci zachování identity města Ostravy. Vizuální styl musí reprezentovat charakter veřejného prostoru v Ostravě. Najít designéra (design studio), který vytvoří komplexní manuál pro využití nového vizuálního stylu.

Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže o návrh může být kterákoliv fyzická i právnická osoba, která řádně vyplní přihlášku a dodrží všechny podmínky soutěže. Soutěž o návrh je otevřena pro širokou odbornou veřejnost z České republiky i ze zahraničí.

Porota

Nezávislá část poroty / Externí odborníci:

doc. Mgr. A. Pavel Noga, ArtD., vedoucí ateliéru grafického designu UTB 

Adam Štěch, kreativní skupina Okolo

Martin Tošenovský, majitel marketingové agentury Leemon

 

Hlas poradní za nezávislou část poroty: 

Dominik Kandravý, grafický designer

 

Závislá část poroty / Zástupci MAPPA Ostrava 

Ondřej Vysloužil, ředitel MAPPA Ostrava

Vendula Margaretis Rechová, Brand manager MAPPA

Hlasy poradní za závislou část poroty: 

Tomáš Zetek, komunikace a participace MAPPA

Zuzana Kotyzová, komunikace a participace MAPPA

Lenka Hochová, komunikace a participace MAPPA

Odměny

Vítěz soutěže získá zakázku na vypracování kompletního grafického manuálu (logo je již zpracováno), požadované implementace a licence v hodnotě 90 000 Kč + DPH, pokud je plátce. Odměna za 2. místo pak činí 15 000 Kč + DPH, pokud je plátce a za 3. místo pak 10 000 Kč + DPH, pokud je plátce. 

Termíny

Poslední termín pro odevzdání návrhů: 5. 3. 2020 do 12:00.


Každý účastník může do soutěže přihlásit max. 2 návrhy, pokud tak učiní, musí každý jednotlivý návrh odevzdat zvlášť, tedy ve 2 obálkách. Návrhy je nutné odevzdat poštou nebo osobně (rozhoduje datum a hodina doručení organizátorovi) na podatelnu města Ostravy. Všechny návrhy budou předloženy fyzicky vytištěné na formátu A3 a současně v elektronické podobě (na jednom nosiči USB) a nesmí být označeny jménem účastníka. Návrhy musí být povinně ve formátu PDF. Soutěžní návrh je nutné odevzdat v řádně uzavřené, neoznačené a neprůhledné obálce, která bude vložena spolu s přihláškou do další neprůhledné a řádně uzavřené obálky viditelně označené nápisem: „Soutěž: Vizuální identita pro MAPPA – NEOTVÍRAT“. 

 

Předpokládané oznámení výsledků soutěže:  10. 3. 2020.

Další info

Kompletní zadání a pravidla soutěže jsou ke stažení v odkazu výše.

S případnými dotazy se prosím obracejte na info@mappaostrava.cz

DOTAZY SOUTĚŽÍCÍCH

 

1. Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat a zároveň poprosit, jestli by bylo možné zaslat logo MAPPA!!! (vektorový soubor) v návaznosti na soutěž nové vizuální identity.  

Odpověď: Ano, logo přidáváme mezi soubory pod odkazem Podklady k soutěži.

2. Dobrý den, rád bych se zeptal co všechno musí obsahovat soutěžní návrh, který se má odevzdat pro zapojení do soutěže. V zadání je to specifikováno velice všeobecně a nekonkrétně. Děkuji za dodatečné objasnění.

Odpověď: V zadání, které je na webových stránkách, je pouze nejpodstatnější část zadaní. Hned pod nadpisem na stránce www.mappaostrava.cz/vizual najdete na 3. řádku Odkaz: Podklady v soutěži. Zde pod tímto odkazem jsou všechny soubory k soutěži. Jednak zadání pod názvem Soutěž: Vizuální identita pro MAPPA, kde se zároveň dočtete, že v příloze 2 je další upřesňující specifikace.

3. Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem, zda je černobílé řešení vizuálního stylu přípustné NEBO vyloženě žádáte o barevné řešení.

Odpověď: Černobílé řešení je samozřejmě přípustné, je to zcela na Vás. Naše doporučení zmiňuje doplňkovou barvu. Zde jsme uvažovali primárně pro oživení.

4. Dobrý den, děkuji za odpověď a ještě Vás poprosím o jedno vyjasnění. Je rozsah návrhů do soutěže opravdu CELÁ příloha č.2? Tj. každá tiskovina, všechny druhy plakátů, všechny druhy profilových obrázků pro soc. sítě atd? Nebo je rozsah návrhu ovlivněn náročností samotné identity, aby bylo pochopitelné jak s ní do budoucna pracovat?

Odpověď: V příloze č. 2 jsou vypsány (speciálně v odstavci C) všechny materiály i jejich počty, které jsou součástí výběrového řízení. 

bottom of page