top of page

Městský ateliér prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace

vyhlašuje

veřejnou zakázku malého rozsahu č. 5/CN/2022

č.j. MAP 175/2022

dne 11. 5. 2022

na dodávku počítačové techniky "Dodávka výpočetní techniky"

pro území: ČR

Nabídku lze podávat nejpozději do 24. 5. 2020 do 12.00 hodin.

Ing. arch Ondřej Vysloužil

ředitel příspěvkové organizace

Podklady k výběrovému řízení ke stažení zde.

bottom of page