top of page

Rozvojové území Karolina-DOV 

rozvojove uzemi Karolina-DOV_edited.jpg

Jak co nejlépe propojit centrum Ostravy s Dolní oblastí Vítkovice napoví urbanistická studie rozhraní území Karoliny a DOV. Podíleli jsme se na přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky na zpracování studie i hodnocení nabídek. Dále se budeme podílet i na koordinaci procesu zpracování studie. Ta se bude zabývat využitím území mezi těmito dvěma důležitými částmi širšího centra města. Cílem je dohoda na podobě prostorového uspořádání území a jeho způsobech využití.  

 

První fází studie bude důkladná analýza území, ze které vzejdou možné varianty řešení. Doporučí také, která ze zvažovaných variant by byla nejvhodnější z pohledu urbanistického i socioekonomického. Druhá fáze studie pak vybranou variantu rozpracuje a popíše kroky, které mají směřovat k jejímu naplnění. Implementace návrhu může zahrnovat různé navazující územně-plánovací dokumentace (např. změna územního plánu) nebo zpřesnění konkrétních investičních záměrů. Studie bude hotová začátkem roku 2022. 

 

Ve výběrovém řízení města Ostrava na zpracovatele urbanistické studie zvítězilo sdružení 4ct/koucky-arch.cz/Sendler/Špilar. Výběr zhotovitele proběhl na základě nabídkové ceny a posouzení profesního přístupu, který uchazeči doložili referencemi. Důraz byl kladen oproti ceně (30%) na profesní přístup (70%). Přejeme si, aby se tento způsob posuzování stal novým standardem. 

řešené území

mmr_cr_cernobile.jpg

Projekt Ostrava – Rozvojová plocha mezi Dolní oblastí Vítkovic a Karolinou byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. 

bottom of page