O MAPPA

Městský ateliér prostorového plánování a architektury je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava, která tvoří vizi stavebního rozvoje města a koordinuje urbanistické projekty na jeho území. Organizace byla zřízena k 1. červenci 2019. V jejím čele stojí od 1. října 2019 Ing. arch. Ondřej Vysloužil.

 

Cílem této organizace je postarat se o to, aby Ostrava byla městem pro lidi, městem pro život. Úkolem MAPPA je práce na rozvojových

a urbanistických projektech a kultivace veřejného prostoru v Ostravě. Našimi projekty mohou být velké architektonické soutěže, ale také menší dílčí úpravy městských částí (např. lavičky a zeleň na vhodných místech).​

Tým MAPPA

Ing. arch. Ondřej Vysloužil
Městský architekt | Ředitel MAPPA

vyslouzil@mappaostrava.cz

Ing. Martina Kostelníková
Asistentka ředitele
kostelnikova@mappaostrava.cz

Tel: +420 702 291 160

Ing. arch. Pavel Řihák
Urbanismus a architektura

rihak@mappaostrava.cz

Tel: +420 606 956 450

Ing. arch. Zuzana Paclová
Urbanismus a architektura
paclova@mappaostrava.cz

Tel: +420 607 005 672

Ing. Josef Laža
Urbanismus a doprava

laza@mappaostrava.cz

Tel: +420 602 119 896

Ing. arch. Petr Buryška
Urbanismus a architektura
buryska@mappaostrava.cz

Tel: +420 608 959 826

Ing. Zuzana Sáňková
Krajinářský architekt
sankova@mappaostrava.cz
Tel.: +420 607 157 177
Ing. arch. Martina Mikócziová
Urbanismus a architektura
mikocziova@mappaostrava.cz
Tel.: +420 608 044 850

Mgr. Libuše Dobrá
Správa a analýza prostorových dat
dobra@mappaostrava.cz

Tel: +420 732 570 780

Mgr. Denisa Poskerová
Správa a analýza prostorových dat
poskerova@mappaostrava.cz

Tel: +420 731 134 565

Ing. Zuzana Kotyzová
Komunikace a participace

kotyzova@mappaostrava.cz

Tel: +420 725 079 919

Tomáš Zetek
Komunikace a participace
zetek@mappaostrava.cz

Tel: +420 736 186 683

Projektový manažer REFILL

Bc. Lenka Hochová
Komunikace a participace

hochova@mappaostrava.cz

Tel: +420 777 350 071

Projektový manažer REFILL

Tomáš Čech
Popularizace a komunikace
cech@mappaostrava.cz

Tel: +420 774 152 517

Ing. Vendula Margaretis Rechová
Komunikace a řízení značky
rechova@mappaostrava.cz

Tel: +420 728 498 844

Pavla Grocholová
Účetnictví a ekonomika
grocholova@mappaostrava.cz

Tel: +420 605 940 729

© 2020 by MAPPA