Koncepce městské třídy
 
28. října - Opavská

grafika O28.jpeg

Městská třída

Ulice 28. října a Opavská tvoří společně významnou městskou tepnu, která vede „od tanku až po Globus“. Spojuje tak především dva ze tří největších ostravských městských celků – Centrum a Porubu. Zaslouží si být plnohodnotnou městskou třídou příjemnou pro pohyb i pobyt lidí. V současné chvíli je však především tepnou dopravní, a proto ji čeká postupná proměna. Měla by nabídnout adekvátní prostor chodcům, cyklistům i cestujícím městskou hromadnou dopravou. Parter budov třídu lemující by měl být živý a poskytující širokou škálu obchodů a služeb. Veřejná prostranství zde by měla vyzývat k pobytu a měla být bezpečná pro všechny věkové kategorie. Třída by měla být švem v území, tj. propojovat jeho okolí, ne tvořit bariéru. Ostrava, jakožto polycentrické město, by měla mít městskou třídu, která je sama propojujícím centrem města.

 

Proces takovéto přeměny je dlouhodobý. Nelze jej realizovat bez dohody v území mezi klíčovými aktéry a vyžaduje důkladnou přípravu. Analytická část přípravy koncepce započala na jaře roku 2021. Zahrnuje širokou škálu aktivit od sběru velkého množství dat od různých institucí až po průzkum v terénu včetně dotazníkového šetření mezi provozovateli maloobchodu.

 

Třídu jsme si v tuto chvíli rozdělili na 22 úseků. Kromě uličního prostoru se také věnujeme nejbližšímu okolí a území, které na třídu bezprostředně navazuje a ovlivňuje ji. Kromě celkové vize rozvoje a proměny, jako jsou například rozsáhlé změny v podobě úprav a přestavby křižovatek či vznik nových náměstí, se budeme věnovat i detailům v podobě stanovení standardů povrchů či městského mobiliáře (tj. např. druh dlažby či typ laviček).

 

Výsledkem pak bude dokument, který bude sloužit vedení města jako ucelený podklad pro rozhodování o klíčových změnách či investicích. Bude také obsahovat detailní informace pro plánování dílčích částí, které mohou být užitečné pro jednotlivé aktéry v území (jako jsou soukromí majitelé či městské obvody), jejich činnost a plánované projekty.