top of page

Náměstí SNP a jeho okolí

SNP_dlazdice na web.jpg
Snímek obrazovky 2021-05-06 v 9.46.12.pn

Řešené území

Náměstí SNP v městském obvodě Ostrava-Jih je v povědomí Ostravanů známo především díky Domu kultury Akord, který je jeho dominantou. Protože kvalita veřejných prostranství v lokalitě neodpovídá jejímu významu, rozhodlo město společně s městským obvodem o zpracování urbanistické studie. Jejím cílem je připravit podklad pro budoucí rozvoj náměstí SNP a jeho bezprostředního okolí. Studii zadal a průběžně se zpracovatelem konzultuje Městský ateliér prostorového plánování a architektury. Návrhem, jak kultivovat náměstí SNP a jeho okolí, se nyní zabývají zpracovatelé vznikající urbanistické studie z ateliéru Maaus

 

Prostor před hojně navštěvovaným kulturním domem je v současné době více parkovištěm než místem pro setkávání

a trávení volného času. Studie navrhne vhodnější využití veřejných prostranství, kultivaci náměstí a přilehlých ulic. Prověří také možnosti nové zástavby v území, parkovací kapacity, obsluhu budov či možnost doplnění zeleně. Zabývat se bude také tím, co napomůže celodennímu oživení a prosperitě lokality. Může se jednat například o vytvoření nových kancelářských prostor, expanze kulturních aktivit Akordu do venkovního prostoru či vhodnější umístění tržnice

a autobusových zastávek. 

náměstí SNP v Ostravě, pohled na Dům kultury Akord
veřejná tržnice nedaleko náměstí SNP

PARTICIPACE

Do přípravy studie byli zapojeni místní obyvatelé, živnostníci a zástupci různých institucí a organizací, které se zde nacházejí. Na říjnovém setkání, které připravil ateliér MAPPA společně s městským obvodem, mohli účastníci diskutovat

o tom, jak území využívají, nebo naopak, co by zde v budoucnu uvítali. Z rozhovorů nad mapou vyplynulo, že lidé náměstím většinou jen procházejí při svých pochůzkách a netráví zde svůj volný čas. Vnímají zde řadu nežádoucích sociálních jevů

a také zhoršující se stav veřejných prostranství, zázemí provozoven nebo místní tržnice, jejíž přítomnost je jinak považována za přínos. Uvítali by celkově upravenější a udržovanější lokalitu, která by nabízela zajímavější nabídku podniků a služeb.  

 

S rozpracovaným návrhem byla následně veřejnost seznámena na setkání, které se uskutečnilo 21. 11. 2023 v Domě kultury Akord. Zástupkyně zpracovatelského týmu, architektka Miroslava Zadražilová, představila koncept studie a základní úvahy o daném území. Následoval prostor pro dotazy, podněty a připomínky. Níže si můžete prohlédnout prezentaci, která byla na setkání představena, a zápis zahrnující dotazy a komentáře účastníků.

bottom of page