top of page
SNP_resene_uzemi

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU: Urbanistická studie náměstí SNP

Deadline

Lhůta pro podání nabídek je 30. 8. 2023 do 12:00 hod.

 

Oblast

Veřejná zakázka malého rozsahu

Odkaz

Veškeré dokumenty ke stažení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je vypracování urbanistické studie náměstí SNP a jeho nejbližšího okolí, které je jedním z lokálních center městského obvodu Ostrava – Jih. Území je vymezeno bytovou zástavbou kolem náměstí a z jižní strany plochou parkoviště před objektem Vodního areálu Jih. Studie navrhne a konkretizuje podmínky využití současných i navrhovaných zastavitelných ploch a navrhne v podrobnosti urbanistické studie jednotlivá veřejná prostranství (jejich využití, formu a charakter).


Cíle studie:

  • Nastavit koncepci rozvoje celé lokality s důrazem na možnosti nové zástavby a kultivace veřejných prostranství;

  • Navrhnout prostorové a funkční využití veřejných prostranství, určit jejich charakter;

  • Vymezit zastavitelné plochy a nastavit parametry pro novou zástavbu formou prostorové regulace;

  • Zhodnocení stávající zástavby a jejího potenciálu z hlediska rozvoje lokality;

  • Navrhnout obsluhu území, kapacity a způsob parkování s důrazem na pobytovou kvalitu náměstí;

  • Nastavit standart pro materiály povrchů, mobiliář a další prvky, umístěné ve veřejném prostoru ve vztahu na okolní stavby a jejich předprostory;

  • Zohlednit záměr umístění amfiteátru v rámci zahrady DK Akord;

  • Prověřit možnosti umístění tržiště a veřejných toalet v rámci veřejných prostranství nebo v novém objektu.

Plnění
Předpokládané odevzdání studie nejpozději do 1. 3. 2024.

Další informace

Nabídka bude předložena v elektronické podobě nebo poštou a v českém jazyce.

Místo podání nabídek

Nabídka dodavatele bude doručena v elektronické podobě do datové schránky ID: rnf8yu6, případně na poštovní adresu Nádražní 942/17, Ostrava - Moravská Ostrava, 702 00.

bottom of page