top of page

Okolí kostela sv. Ducha 

MP_2106_KSD_dlazdice.jpeg

řešené území

Jak se v příštích letech promění veřejné prostranství okolo kostela sv. Ducha v Zábřehu? 

​ 

Okolí významné ostravské novodobé stavby, postavené podle návrhu architekta Marka Štěpána, dnes funguje jako nevzhledné parkoviště, které neslouží jako kvalitní veřejné prostranství pro setkávání nebo trávení volného času. V MAPPA jsme proto organizovali soutěž o návrh na úpravu okolí tohoto kostela

​​ 

Soutěžící se měli zamyslet nad řešením celého okolí kostela, tedy prostoru mezi architektonicky hodnotným, ale zanedbaným objektem bývalého hotelového domu (dnešní ubytovnou), obchodním domem Kotva, ulicí Výškovická a přilehlým sídlištěm. Zohlednit museli také možnou dostavbu fary, která byla součástí původního návrhu kostela. Cílem je vytvořit příjemný a prostupný veřejný prostor, který propojí důležitá prostranství v okolí a bude sloužit návštěvníkům kostela, zákazníkům obchodního centra Kotva i místním obyvatelům. 

 

Do soutěže, vyhlášené 11. 5. 2022, se přihlásilo 22 zájemců o účast. Z těch na základě zaslaných portfolií porota vybrala 8 týmů, které měly zpracovat návrhy. Ve lhůtě, která skončila 30. 9. 2022, bylo odevzdáno sedm návrhů.  

Hodnocení se účastnili nezávislí odborníci, zástupci města i obvodu. Odbornou část poroty tvořili architekti Tomáš Bindr, Marek Štěpán (autor návrhu kostela), Eva Špačková a Janica Šipulová. Závislá část poroty sestávala z náměstkyně primátora Zuzany Bajgarové, místostarostky Ostravy-Jihu Hany Tichánkové a ředitele MAPPA Ondřeje Vysloužila. Přizváni byli farář Vítězslav Řehulka, působící v místní farnosti, architekt Ondřej Zdvomka a náměstek primátora Zbyněk Pražák. Návrhy hodnotili z hlediska kvality celkového urbanisticko-krajinářského řešení, dopravního řešení, hospodárnosti a ekonomické přiměřenosti.  

 

Autorem návrhu, který kritéria soutěžního zadání naplnil ze všech nejkomplexněji, je brněnský ateliér m2au. Architekti navrhli funkční veřejný prostor, který bude sloužit návštěvníkům kostela, zákazníkům obchodního domu Kotva i místním obyvatelům. Dominantou tohoto prostoru bude velkorysá vodní plocha, stromy a místo pro konání příležitostných komunitních akcí. Jedním z požadavků bylo také navrhnout vhodné místo pro parkovací stání. Vítězný návrh na to myslí v prostoru mezi kostelem a ulicí Kotlárova. V zadní části řešeného území, za kostelem, by mohlo vzniknout např. zázemí pro letní kino, dětské a parkourové hřiště. Za první místo vítězný tým získá odměnu ve výši 450 tisíc korun.  

 

Na druhém místě se umístil návrh Jakuba a Aleny Popelových (odměna 300 tisíc korun), třetí místo obsadilo sdružení CHYBIK + KRISTOF, PALASCAK, SENDLER (200 tisíc korun). Porota také rozhodla o udělení odměny za podnětný návrh ateliéru U/U studio (125 tisíc korun). 

 

Dalším krokem je jednání města s autory vítězného návrhu. Rekonstrukce prostoru by mohla proběhnout v roce 2025–2026, předpokládané náklady na realizaci budou do 100 mil. Korun. Veřejnosti budou soutěžní návrhy představeny na výstavě, kterou pořádáme v našem výstavním prostoru Za výlohou od ledna příštího roku. 

 

 

Více informací najdete na stránce o soutěži. 

Vizualizace návrhů

1. místo

Pohled z ul. Výškovická_vizualizace.png
Pohled z rohu od OC Kotva_vizualizace.png

2. místo

Pohled od OD Kotva.jpg
Pohled z ulice Výškovická.jpg

3. místo

Pohled z ulice Výškovická.jpg
Prostor za kostelem.jpg

Odměněný návrh

Pohled z ulice Výškovická.jpg
Prostor vedle OD Kotva.jpg
bottom of page