Okolí kostela sv. Ducha 

MP_2106_KSD_dlazdice.jpeg

řešené území

Jak se v příštích letech promění veřejné prostranství okolo kostela sv. Ducha v Zábřehu?

Okolí významné ostravské novodobé stavby, postavené podle návrhu architekta Marka Štěpána, dnes funguje jako nevzhledné parkoviště, které neslouží jako kvalitní veřejné prostranství pro setkávání nebo trávení volného času. V MAPPA proto nyní organizujeme jednofázovou soutěž o návrh na úpravu okolí tohoto kostela.

V porotě soutěže zasednou zástupci města a obvodu a řada odborníků na architekturu a krajinářskou architekturu, jako např. Ing. arch. Tomáš Bindr, doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D, Ing. arch. Marek Štěpán, Ing. Lýdia Šušlíková, Ing. arch. MArch. Janica Šipulová či Ing. arch. Ondřej Zdvomka. Jako přizvaný odborník je zapojen také farář Vítězslav Řehulka, působící v místní farnosti. 

Prostor je nutné řešit komplexně, soutěžní návrhy mají představit celkovou úpravu tohoto veřejného prostoru s přihlédnutím nejen ke kostelu sv. Ducha, ale také k okolním objektům – kinu Luna, obchodnímu centru Kotva, přilehlé mateřské škole a sídlištní zástavbě. Zohlednit musí také možnou dostavbu fary, která byla součástí původního návrhu kostela. Cílem je vytvořit příjemný prostor, který propojí důležitá prostranství v okolí, bude funkční a přínosný pro místní i návštěvníky. 

 

 

Soutěž byla vyhlášena 11. 5. 2022. Více informací najdete na stránce o soutěži.