Urbanistická studie lokality Středoškolská 

STŘEDOŠKOLSKÁ.jpg

řešené území

Území vymezené ulicemi Středoškolská a U Studia v městském obvodu Ostrava-Jih patří do skupiny důležitých ostravských rozvojových lokalit, které si zaslouží pozornost urbanistů. Městský ateliér MAPPA po dohodě se zástupci městského obvodu vyhlásil v březnu 2021 veřejnou zakázku na zpracovatele urbanistické studie. Jejím vítězem se stal v květnu 2021 ateliér UYO architekti.  

 

Studie bude řešit celou lokalitu komplexně. Prověří potřeby, limity

a vazby řešeného území i širšího okolí, definuje vstupy a vjezdy do něj a vymezí zastavitelné plochy. Výsledkem bude návrh podmínek pro budoucí výstavbu. Ty stanoví mimo jiné to, jaké budovy a v jaké velikosti či výšce bude možné do této lokality umístit. Zaměří se i na veřejná prostranství, jejich využití a vybavenost. MAPPA chce pomocí urbanistické studie připravit takové podmínky, aby nová zástavba lokalitě co nejvíce prospěla. 

zájmové území

​Často kladené otázky

1/ Je záměr zastavět území v souladu s platným územním plánem?   

 

Ano, územním plánem je pozemek určen pro bytovou výstavbu. 

 

2/ Bude na pozemku stavět městský obvod, nebo soukromý investor? 

 

Městský obvod pozemky plánuje nabídnout k prodeji soukromým investorům, developerská soutěž proběhne na podzim 2021. Do podmínek pro investory budou zapracovány výstupy urbanistické studie. Bude se jednat o podmínky a pravidla pro budoucí výstavbu, kterými se nový majitel pozemků bude muset řídit.

3/ Můžu vznést podnět k této lokalitě? Bude zohledněn ve studii? 

Veřejné projednání, na němž občané mohli klást dotazy ke studii a vyjadřovat své podněty, proběhlo 23. června 2021 ve společenském sále SŠ stavební a dřevozpracující. Dodatečné podněty městský obvod přijímá na emailové adrese stredoskolska@ovajih.cz do 7. července 2021.

4/ Kdy bude studie hotová a kde ji najdu? 

Studie by měla být hotová do konce léta 2021. Najdete ji na webových stránkách MAPPA, kde bude přístupná všem k nahlížení. 

Soubory ke stažení