top of page

Urbanistická studie lokality Středoškolská 

STŘEDOŠKOLSKÁ.jpg

řešené území

Území vymezené ulicemi Středoškolská a U Studia v městském obvodu Ostrava-Jih patří do skupiny důležitých ostravských rozvojových lokalit, které si zaslouží pozornost urbanistů. Městský ateliér MAPPA po dohodě se zástupci městského obvodu vyhlásil v březnu 2021 veřejnou zakázku na zpracovatele urbanistické studie. Jejím vítězem se stal v květnu 2021 ateliér UYO architekti. Studie byla dokončena v srpnu 2021 a předána zástupcům městského obvodu Ostrava-Jih.

 

Studie se zabývá celou lokalitou komplexně a jejím cílem je příprava tohoto území pro budoucí bytovou zástavbu. Prověřuje potřeby, limity a vazby řešeného území i širšího okolí, definuje vstupy a vjezdy do něj a vymezuje zastavitelné plochy. Výsledkem je návrh podmínek pro budoucí výstavbu. Ty stanoví mimo jiné to, jaké budovy a v jaké velikosti či výšce bude možné do této lokality umístit. Zaměřuje se i na veřejná prostranství, jejich využití a vybavenost.

zájmové území

Studie

​Často kladené otázky

1/ Je záměr zastavět území v souladu s platným územním plánem?   

 

Ano, územním plánem je pozemek určen pro bytovou výstavbu. 

 

2/ Bude na pozemku stavět městský obvod, nebo soukromý investor? 

 

Městský obvod pozemky plánuje nabídnout k prodeji soukromým investorům, developerská soutěž proběhne na podzim 2021. Do podmínek pro investory budou zapracovány výstupy urbanistické studie. Bude se jednat o podmínky a pravidla pro budoucí výstavbu, kterými se nový majitel pozemků bude muset řídit.

3/ Můžu vznést podnět k této lokalitě? Bude zohledněn ve studii? 

Veřejné projednání, na němž občané mohli klást dotazy ke studii a vyjadřovat své podněty, proběhlo 23. června 2021 ve společenském sále SŠ stavební a dřevozpracující. Dodatečné podněty městský obvod přijímal také na emailové adrese stredoskolska@ovajih.cz do 7. července 2021. Prezentaci i zápis z veřejného projednání naleznete v souborech ke stažení.

 

Řada podnětů se týkala témat a aspektů, se kterými již zpracovatelé studie počítali a místní občané je tímto způsobem potvrdili. Ukázalo se ale i několik nových relevantních informací, které byly v rámci studie zapracovány.

4/ Kdy bude studie hotová a kde ji najdu? 

Studie byla dokončena v srpnu 2021 a ke stažení je k dispozici zde

Soubory ke stažení

bottom of page