Co bude se sportovním areálem v Ostravě - Jihu a jeho okolím?

Co bude se sportovním areálem v Ostravě - Jihu a jeho okolím?

11. 4. 2024

Co čeká nevyužitý stadion Svazácká v městkém obvodu Ostrava - Jih? Území by se mělo proměnit na moderní areál, který nabídne široké spektrum sportovních a odpočinkových aktivit. Jeho rozvojem se zabývá připravovaná urbanistická studie, která řeší rozložení území, jeho dopravní propojení i umístění nových budov.

Návrh zahrne výstavbu nové ulice, která propojí Čujkovovu a Jižní a rozčlení území na dvě funkční části. Plocha blíže k Bělskému lesu a koupališti bude vyhrazena pro sportovní a rekreační aktivity, a měla by se realizovat v první fázi. Konkrétně zde umisťujeme plochu pro wellness centrum s termálními bazény a saunovým světem, multifunkční sportovní halu a rezervu pro možné umístění krytého bazénu. Druhá část, sousedící s bytovými domy na ulici Svazácká bude sloužit jako přechodová zóna mezi stávající zástavbou a novými sportovně-rekreačními objekty. Současně bude územní rezervou pro budoucí rezidenční zástavbu. 

Během února proběhl dotazníkový průzkum, ve kterém jsme zjišťovali, jaké veřejné prostory a služby v lokalitě i širším okolí chybí. Do participace se zapojilo úctyhodných 233 respondentů! Tyto podněty dále využijeme při dopracování studie.

Výsledky průzkumu najdete zde: https://bit.ly/vysledky_participace_SAJ