top of page

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Oficiální název
Městský ateliér prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení
Definuje odborný názor z hlediska koncepce rozvoje statutárního města Ostrava, strategického plánování, územního plánování a rozvoje, urbanismu, infrastruktury města, koncepce veřejného prostoru a jeho kulturních hodnot. Vytváří vizi prostorového rozvoje statutárního města Ostrava. Je poradním institutem a odborným servisem orgánům města a jeho organizačním jednotkám. Příspěvková organizace zřízena statutárním městem Ostrava zřizovací listinou ke dni 1. července 2019 na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Ostrava svým usnesením č. 0179/ZM1822/4 ze dne 6. 3. 2019. 

3. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa
Městský ateliér prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace
Nádražní 17, 702 00 Ostrava

Úřední hodiny
Po předchozí telefonické či e-mailové domluvě

Telefonní čísla
+420 702 291 160 (asistentka MAPPA)

Adresa internetové stránky
http://www.mappaostrava.cz
e-mail pro elektronické podání: info@mappaostrava.cz

Další elektronické adresy
Ředitel organizace: vyslouzil@mappaostrava.cz

Asistentka MAPPA: kostelnikova@mappaostrava.cz 

ID datové schránky
rnf8yu6

5. Platební spojení
Komerční banka, a.s.

Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07
Číslo účtu:  123-62920267/0100

6. IČ 08230404

7. DIČ CZ08230404

 

8. Seznam hlavních dokumentů
Zřizovací listina

1. dodatek zřizovací listiny
2. dodatek zřizovací listiny

3. dodatek zřizovací listiny

4. dodatek zřizovací listiny

5. dodatek zřizovací listiny

Plán činnosti 2020

Plán činnosti 2021

Plán činnosti 2022

Plán činnosti 2023

Plán činnosti 2024

Zpráva o činnosti a ostatní výkazy 2019

Zpráva o činnosti a ostatní výkazy 2020

Zpráva o činnosti a ostatní výkazy 2021

Zpráva o činnosti a ostatní výkazy 2022

Zpráva o činnosti a ostatní výkazy 2023


Výpis z obchodního rejstříku

Rozpočet na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021 - 2022

Rozpočet na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022 - 2023

Rozpočet na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2023 - 2024

Rozpočet na rok 2023 a Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2024 - 2025

Rozpočet na rok 2024 a Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2025 - 2026

9. Příjem žádostí a Žádosti o informace, místo a způsoby získání požadovaných informací

Městský ateliér prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace
Nádražní 17, 702 00 Ostrava
T: 702 291 160 (asistentka MAPPA)
E-mail: info@mappaostrava.cz
V případě e-mailu nemusí být aplikován elektronický podpis.

bottom of page