top of page

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Oficiální název
Městský ateliér prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení
Definuje odborný názor z hlediska koncepce rozvoje statutárního města Ostrava, strategického plánování, územního plánování a rozvoje, urbanismu, infrastruktury města, koncepce veřejného prostoru a jeho kulturních hodnot. Vytváří vizi prostorového rozvoje statutárního města Ostrava. Je poradním institutem a odborným servisem orgánům města a jeho organizačním jednotkám. Příspěvková organizace zřízena statutárním městem Ostrava zřizovací listinou ke dni 1. července 2019 na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Ostrava svým usnesením č. 0179/ZM1822/4 ze dne 6. 3. 2019. 

3. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa
Městský ateliér prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace
Nádražní 17, 702 00 Ostrava

Úřední hodiny
Po předchozí telefonické či e-mailové domluvě

Telefonní čísla
+420 702 291 160 (asistentka MAPPA)

Adresa internetové stránky
http://www.mappaostrava.cz
e-mail pro elektronické podání: info@mappaostrava.cz

Další elektronické adresy
Ředitel organizace: vyslouzil@mappaostrava.cz

Asistentka MAPPA: kostelnikova@mappaostrava.cz 

ID datové schránky
rnf8yu6

5. Platební spojení
Komerční banka, a.s.

Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07
Číslo účtu:  123-62920267/0100

6. IČ 08230404

7. DIČ CZ08230404

 

8. Seznam hlavních dokumentů
Zřizovací listina

Plán činnosti 2020

Plán činnosti 2021

Plán činnosti 2022

Zpráva o činnosti a ostatní výkazy 2019

Zpráva o činnosti a ostatní výkazy 2020

Zpráva o činnosti a ostatní výkazy 2021


Výpis z obchodního rejstříku

Rozpočet na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021 - 2022

Rozpočet na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022 - 2023

Rozpočet na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2023 - 2024

Rozpočet na rok 2023 a Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2024 - 2025

9. Příjem žádostí a Žádosti o informace, místo a způsoby získání požadovaných informací

Městský ateliér prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace
Nádražní 17, 702 00 Ostrava
T: 702 291 160 (asistentka MAPPA)
E-mail: info@mappaostrava.cz
V případě e-mailu nemusí být aplikován elektronický podpis.

bottom of page