MAAUS představili urbanistickou studii náměstí SNP

MAAUS představili urbanistickou studii náměstí SNP

23. 11. 2023

Venkovní amfiteátr, přesun tržnice do prostoru náměstí či vznik polyfunkční budovy na místě současné tržnice jsou jedny z prvků návrhu, které mají napomoci oživení lokality. Připravovanou urbanistickou studii náměstí SNP a jeho okolí prezentovali její zpracovatelé ze studia MAAUS na veřejném projednání v úterý, 21. 11. 2023.

Návrh zohledňuje podněty občanů z říjnových diskuzí nad mapou území a pracuje také s:

▪️ přizvednutím plochy náměstí, které umožní bezbariérový vstup do budov

▪️ novým pěším propojením s Bělským lesem

▪️ výsadbou zeleně v prostoru náměstí a propojením alejí na ulicích Čujkovova a Rodimcevova

▪️ dostavbou urbanisticky neuchopeného bloku na pozemku G centra

▪️ variantami na přesun zastávek (po projednání s DPO)

Dotazy občanů směřovaly například na nové umístění tržnice, časový horizont vzniku a funkce nových budov. Zajímali se také o dopravní řešení ulice Čujkovova, zvednutí komunikace v prostoru náměstí či o možnost navrácení laviček do tohoto veřejného prostoru.

Kromě zpracovatelů se setkání zúčastnili a na dotazy odpovídali také zástupci MAPPA a městského obvodu Ostrava-Jih. Studie bude dokončena na jaře roku 2024.