Okolí kostela sv. Ducha ožije podle vítězného návrhu ateliéru m2au

Okolí kostela sv. Ducha ožije podle vítězného návrhu ateliéru m2au

17. 11. 2022

Ostrava zná vítěze soutěže o návrh na novou podobu okolí kostela sv. Ducha, je jím brněnský ateliér m2au. Architekti zvýrazňují dominantu této novodobé stavby a přináší nápadité řešení navazujícího veřejného prostranství. Nově by zde měl přibýt výrazný vodní prvek, stromy a plocha pro konání příležitostných komunitních akcí. Parkovací stání, která v současnosti zabírají velkou část prostoru před kostelem, budou umístěna na jeho boční stranu.

 

Soutěž o návrh významného veřejného prostranství v Ostravě-Jihu zná svého vítěze. Ze sedmi návrhů porota vybrala řešení brněnského ateliéru m2au. Návrh vnáší do prostoru kolem kostela výrazný prvek v podobě mělké vodní plochy, zázemí pro letní kino či dětské hřiště. Přibýt by mělo také stromořadí, které sjednocuje veřejný prostor a opticky částečně zakrývá sousední ubytovnu. Porotci při hodnocení mimo jiné ocenili nápaditý mobiliář, který vychází z geometrických tvarů okenních otvorů kostela.  „U vítězného návrhu porota kladně hodnotila univerzální otevřený prostor před kostelem směrem k Výškovické ulici, ale také jeho protipól v podobě jednotícího parku, který obepíná budovu kostela ze zbylých tří stran. U ulice Kotlářská je pod stromy umístěno parkoviště a v části před Kotvou pak dětské a parkourové hřiště. Porota také pozitivně hodnotila ctění osy kostela a její protažení do reprezentativního předprostoru pomocí komunitního stolu,“ okomentoval návrh vítězného týmu předseda poroty, architekt Tomáš Bindr.

Soutěžící se zamýšleli nad řešením celého okolí kostela, tedy prostoru mezi architektonicky hodnotným, ale zanedbaným objektem bývalého hotelového domu (dnešní ubytovnou), obchodním domem Kotva, ulicí Výškovická a přilehlým sídlištěm. V současné době toto místo funguje z velké části jako parkoviště. Zadáním bylo navrhnout univerzální, reprezentativní a prostupný veřejný prostor, který bude sloužit návštěvníkům kostela, zákazníkům obchodního centra Kotva i místním obyvatelům. „Kostel sv. Ducha architekta Marka Štěpána bezesporu patří mezi nejvýraznější novodobé ostravské stavby. Jsem proto velmi ráda, že se podařilo najít shodu s městským obvodem, nerealizovat původní návrh prosté technické opravy území, ale jít cestou architektonické soutěže, jejímž cílem je především najít nejlepší možný směr pro daný úkol a kvalitního partnera pro další práci. V následujících týdnech tak s vítězi zahájíme jednání o smlouvě na projektové práce,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

K samotnému vítěznému návrhu dodává: „Návrh nabízí osobitý i umělecký přístup k věci a zároveň z mého pohledu reaguje na atmosféru místa, reflektuje, že se nejedná „jen“ o okolí kostela, ale také o chybějící centrální bod modernistického sídliště s různorodými obyvateli i návštěvníky. Úprava prostoru kolem kostela naváže na nedávno proběhlé investice v okolí a vyřeší podstatnou část území, která dosud zůstávala v nevyhovujícím stavu.“  

Soutěž byla stanovena jako užší jednokolová projektová urbanisticko-krajinářská. Zájem o účast projevilo 23 týmů. Porota posoudila jejich portfolia a vybrala osm. K hodnocení porota následně obdržela sedm návrhů.   „Všechny návrhy byly propracované a nabízely kultivované řešení okolí kostela, nicméně pro přítomné posuzovatele bylo nanejvýš důležité souznění návrhu s charakterem území a zejména s předpokládanou funkční náplní takto důležitého veřejného prostranství. A při tomto pohledu některé návrhy ne úplně dobře obstály. O těch, které ano, pak byla vedena dlouhá diskuse a vybrat vítěze, který kritéria soutěžního zadání naplnil ze všech nejkomplexněji, bylo velmi složité,“ okomentoval průběh soutěže ředitel MAPPA Ondřej Vysloužil.  Hodnocení návrhů se účastnili nezávislí odborníci, zástupci města i obvodu. Odbornou část poroty tvořili architekti Tomáš Bindr, Marek Štěpán (autor návrhu kostela), Eva Špačková a Janica Šipulová. Závislá část poroty sestávala z náměstkyně primátora Zuzany Bajgarové, místostarostky Ostravy-Jihu Hany Tichánkové a ředitele MAPPA Ondřeje Vysloužila. Přizváni byli farář Vítězslav Řehulka, působící v místní farnosti, architekt Ondřej Zdvomka a náměstek primátora Zbyněk Pražák. Návrhy hodnotili z hlediska kvality celkového urbanisticko-krajinářského řešení, dopravního řešení, hospodárnosti a ekonomické přiměřenosti.  Vítězný tým z brněnského ateliéru m2au, který má za sebou úspěchy v mezinárodních soutěžích, s návrhy jako je Chirurgické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové nebo sídlo Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v Brně, získal za první místo odměnu ve výši 450 tisíc korun. Ateliér se opakovaně umisťuje na prvních příčkách i v soutěžích o návrhy veřejných prostranství, např. Škroupovo náměstí v České Lípě (1. místo), revitalizace náměstí Palackého v Lomnici (1. místo), revitalizace náměstí Bratří Jandusů v Uhříněvsi (2. místo).   Na druhém místě se umístil návrh Jakuba a Aleny Popelových (300 tisíc korun), třetí místo obsadilo sdružení CHYBIK + KRISTOF, PALASCAK, SENDLER (200 tisíc korun). Porota také rozhodla o udělení odměny za podnětný návrh ateliéru U/U Studio (125 tisíc korun).

 

Rekonstrukce prostoru by mohla proběhnout v roce 2025–2026, předpokládané náklady na realizaci budou do 100 mil. korun. Veřejnosti budou soutěžní návrhy představeny na výstavě, kterou pořádá městský ateliér MAPPA ve svém výstavním prostoru Za výlohou od 19.1. - 15.3. 2023.