Připravujeme zadání pro projekt na přeměnu centra Hošťálkovic

Připravujeme zadání pro projekt na přeměnu centra Hošťálkovic

19. 2. 2024

V centru Hošťálkovic vznikne nový park. Stane se místem pro volnočasové aktivity a kulturní dění.️ Území se nachází v srdci městského obvodu a je obklopeno významnými budovami – městským úřadem, Domem zahrádkářů, který poskytuje aktivity pro děti, kulturním domem s obecní knihovnou a kostelem.

Návrh se zaměří na koncepční řešení tohoto území, s cílem zlepšit jeho pěší propojení s budovami v okolí, i vlastní úpravu parku. Jeho záměrem je například:

  • výsadba nové zeleně 
  • zhodnocení kondice stávajících dřevin
  • vytvoření přírodního vodního biotopu na místě vodní nádrže 
  • terénní úpravy svahů 
  • vybudování dětského hřiště 

Zadání projektu připravujeme společně s městem Ostrava a městským obvodem Hošťálkovice. V rámci jeho přípravy se prověří možnost získání dotací z veřejných fondů.