Spolupracujeme s obvodem Třebovice

Spolupracujeme s obvodem Třebovice

30. 8. 2023

Malý plácek mezi rodinnými domy v Třebovicích. Je na dohled od rušné ulice Martinovská a zdá se být nedůležitým místem, relativně vzdáleným od městské třídy 28. října – Opavská. Pro budoucí rozvoj lokality je to ovšem místo naprosto klíčové. Leží v území, kterým se zabývá také naše Koncepce městské třídy. 

Proto jsme rádi, že se na nás městský obvod Třebovice obrátil s prosbou o konzultaci, když se plácek rozhodli upravit. Jejich plánem bylo proměnit jej v kvalitní veřejné prostranství, které by obyvatelům Třebovic dobře sloužilo. Tento plán jsme podpořili a doporučili:

▪️ propojit cyklostezku, která vede podél Martinovské, s ulicí Karla Hynka Máchy, která místo lemuje z druhé strany a instalovat stojany na kola

▪️ zahrnout do úprav i část ulice K. H. Máchy v místě, kde prochází kolem hřiště – ulici zklidnit např. použitím jiného povrchu, označením obytné zóny apod.; tato opatření zajistí lepší bezpečnost zejména pro děti

▪️ zásahy koncipovat tak, aby v budoucnu nebránily strategickému využití místa 

Možnost budoucího využití tohoto místa je totiž zásadní. Naproti přes ulici Martinovská se nachází velká rozvojová plocha, již delší dobu nabízená k prodeji a zastavení. Až k tomu dojde, nabízí se zde možnost pohodlného pěšího a cyklistického propojení Třebovic s Porubou.

I takhle malé místo může být pro rozvoj území klíčové především v širším kontextu. V tuto chvíli se tedy kultivuje hřiště a přibude pár stojanů, ale do budoucna se do jeho rozvoje propíšou prvky Koncepce městské třídy a vznikne potřebné propojení dvou městských obvodů.