Veřejné projednání: Bulvár 28. října

Veřejné projednání: Bulvár 28. října

23. 11. 2022

Jak vypadá vitální město? Mezilidské interakce se v něm odehrávají stejnou měrou ve veřejném prostoru, jako za zdmi jednotlivých budov a příbytků....

Zhruba 600 m dlouhý úsek od Divadla Petra Bezruče po západní hranu sadu Dr. Milady Horákové by se mohl proměnit ve velkorysý bulvár, tedy veřejný prostor, který vhodně propojí důležité objekty a plochy v okolí (např. nový koncertní sál, krajský úřad, vědeckou knihovnu „Černá kostka“ nebo třeba revitalizovaný sad Dr. Milady Horákové). Současný stav veřejného prostranství před Domem kultury města Ostravy kvalitou neodpovídá svému významu.   „Úsek u Domu kultury má vzhledem k připravovaným stavbám ambici být výkladní skříní města. Z poslepovaných asfaltových chodníků, chybějícího mobiliáře a místa, kterým většina lidí pouze projíždí, by se tak měl stát příjemný reprezentativní prostor, který bude vybízet k setrvání,“ uvedla Zuzana Paclová, architektka ateliéru MAPPA.   Architektonická studie Atelieru 111 architekti výrazně posílila prostor pro chodce, cyklisty a olemovala jej stromořadím.  Zpracovatelé se zamysleli například nad tím, jaký by měl být v daném úseku ulice dopravní režim, jaká zde má být nejvyšší povolená rychlost, vytyčil jednosměrné cyklostezky po obou stranách ulice nebo podmínky pro pás zeleně mezi vozovkou a trasou pro chodce a cyklisty. Podněty a připomínky občanů, které zazněly na veřejném projednání budou zapracovány do finální studie.

Do zadání pro zpracovatele studie se již propsaly principy Koncepce městské třídy 28. října – Opavská, kterou zpracovává Městský ateliér MAPPA a která má pomoci v jejím dlouhodobém budoucím rozvoji. Studie veřejného prostranství bude dokončena v průběhu ledna.