Dodávka Výpočetní techniky

Dodávka Výpočetní techniky

Lhůta pro podání nabídek:
12. 3. 2020 do 12.00 hodin.

Městský ateliér prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace vyhlašuje

výběrové řízení č. 5/CN/2022 č.j. MAP 175/2022
dne 11. 5. 2022

na dodávku počítačové techniky " Dodávka výpočetní techniky"  pro území ČR.