Architektura v perspektivě | Diplomové práce

Architektura v perspektivě | Diplomové práce

Zveme vás na vernisáž výstavy diplomových prací, kterou pořádá Katedra architektury Fakulty stavební VŠB-TUO v rámci mezinárodní konference věnované architektuře a urbanismu.

Vernisáž je naplánována na 29. 9. 2021 od 18 hodin. Samotnou výstavu budete moci navštívit až do 29. 10. 2021 v prostoru MAPPA, Nádražní 17, Ostrava.