Diplomové práce studentů oboru Architektura a stavitelství

Diplomové práce studentů oboru Architektura a stavitelství

3. 11. 2022 – 12. 1. 2023 | Jako každý rok na podzim, i letos, uvádíme výstavu studentských prací absolventů Fakulty stavební ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě.

Na co se můžete těšit? Studenti zpracovali témata konverze bývalého zemědělského statku, návrhu nové městské části s veřejným prostorem a administrativními stavbami či revitalizace historického objektu.

Kromě vizualizací budete moct prozkoumat také modely některých ze zpracovaných témat.

Vernisáž výstavy: 2. 11. 2022 | 18:00
Výstava: 3. 11. 2022 - 12. 1. 2023

Akce se koná v rámci mezinárodní konference věnované architektuře a urbanismu, kterou VŠB – TUO pořádá.