Koncepce cyklistické dopravy

Koncepce cyklistické dopravy

Jak se může Ostrava stát příjemnější pro pohyb na kole? Přijďte se seznámit s návrhem koncepce a říct nám svůj názor. Pomozte nám určit jak má vypadat prostor pro pohyb na kole, kudy mají vést cyklostezky, aby byly skutečně praktické, nebo které ulice mají být dopravně zklidněné.

Od loňského podzimu MAPPA plní úlohu městského cyklokoordinátora. V roce 2022 pracujeme na přípravě nové Koncepci rozvoje cyklistické dopravy, která navrhne městský systém cyklistické infrastruktury a nastaví pro ni jednotné standardy. 

Za výlohou
30. 11. v 17:00