Práce studentů: Cingrův sad a Bauhaus

Práce studentů: Cingrův sad a Bauhaus

14. 6.–6. 9. 2023 | Jak z nepropustné periferie udělat město? Práce studentů z katedry architektury VŠB se zabývají nevyužitými lokalitami na pomezí Moravské Ostravy a Fifejd. Zpracovávají propojení proluky Cingrova sadu se stavebním blokem budovy Bauhaus.

Území je protkáno mnoha dopravními uzly, které tvoří bariéru pro pěší a cyklisty. Ti potřebují překonat například železniční trať nebo tranzitní komunikaci Místeckou. Studenti zastřešují tyto dopravní stavby pobytovou galerií a propojují je lávkami. Zároveň navrhují veřejná prostranství a objekty, které oživují tyto lokality. Cílem výstavy je vyvolat diskuzi nad budoucí podobou tohoto cenného území, nacházejícího se mezi historickým jádrem města a Městkou nemocnicí Ostrava.

Výstava 14. 6. – 6. 9., každý všední den 14 – 18 hod

Nenechte si ujít také doprovodný program, ve kterém vám studenti představí své projekty:

Prezentace projektů I. - 20. 6. v 17 hod
Prezentace projektů II. - 27. 6. v 17 hod

 MAPPA, Výstavní prostor Za výlohou, Nádražní 17, Ostrava