Práce studentů: Cingrův sad a Bauhaus

Práce studentů: Cingrův sad a Bauhaus

Zveme vás na vernisáž výstavy prací studentů VŠB-TUO z Katedry architektury. Práce se zabývají nevyužitými lokalitami na pomezí Moravské Ostravy a Fifejd. Zpracovávají propojení proluky Cingrova sadu se stavebním blokem budovy Bauhaus.

Území je protkáno mnoha dopravními uzly, které tvoří bariéru pro pěší a cyklisty. Ti potřebují překonat například železniční trať nebo tranzitní komunikaci Místeckou. Studenti zastřešují tyto dopravní stavby pobytovou galerií a propojují je lávkami. Zároveň navrhují veřejná prostranství a objekty, které oživují tyto lokality. Cílem výstavy je vyvolat diskuzi nad budoucí podobou tohoto cenného území, nacházejícího se mezi historickým jádrem města a Městkou nemocnicí Ostrava.

Výstavu zahájíme vernisáží v úterý 13. 6. v 17 hodin.

Zadání projektů představí vedoucí studentských ateliérů, architekti Jiří Hořínek, Igor Krčmář, Aleš Vojtasík a Pavel Řihák.
Přítomni budou také zástupci města, zástupci fakulty stavební a autoři návrhů

 Vernisáž 13. 6. od 17 hod
Výstava 14. 6. – 6. 9., každý všední den 14 – 18 hod

Nenechte si ujít také doprovodný program, ve kterém vám studenti představí své projekty:

Prezentace projektů I. - 20. 6. v 17 hod
Prezentace projektů II. - 27. 6. v 17 hod