Prezentace projektů I. ke studentské výstavě: Cingrův sad a Bauhaus

Prezentace projektů I. ke studentské výstavě: Cingrův sad a Bauhaus

Jak z periferie udělat město? Přijďte si poslechnout, jak studenti Fakulty stavební VŠB-TUO přemýšleli o nevyužitém území, nacházejícím se mezi historickým jádrem města a Městkou nemocnicí Ostrava. Nachází se zde nevyužitá zelená plocha Cingrova sadu a stavební blok chátrající budovy Bauhaus.

Tato centrální část města je dnes spíše neprostupnou periferií. Území je protkáno mnoha dopravními uzly, které tvoří bariéru pro pěší a cyklisty. Ti potřebují překonat například železniční trať nebo tranzitní komunikaci Místeckou.

Studenti zastřešují tyto dopravní koridory pobytovou galerií a propojují je lávkami. Zároveň navrhují veřejná prostranství a objekty, které podporují rozvoj těchto lokalit.

Úterý 20. 6. v 17 hod
Výstavní prostor MAPPA, Nádražní 17, Ostrava

Tato prezentace je doprovodným programem ke studentské výstavě: Cingrův sad a Bauhaus.
Výstava trvá od 14. 6. – 6. 9. 2023, každý všední den od 14 – 18 hod, ve výstavním prostoru MAPPA.