Sad Dr. Milady Horákové a jeho budoucí proměna

Sad Dr. Milady Horákové a jeho budoucí proměna

Ve čtvrtek 24. 3. 2022 se od 17 hodin uskuteční setkání, na kterém se dozvíte o plánech města Ostravy uspořádat soutěž o návrh na proměnu tohoto veřejného prostranství. Bude zde také prostor pro vaše dotazy, hlavním cílem je však vyslechnout a zaznamenat vaše názory, dojmy a přání.

Jak vnímáte sad Dr. Milady Horákové v současnosti a jak si představujete jeho fungování v budoucnu? Poskytuje tento park dostatek možností k trávení volného času? Vedou chodníky logicky a v trasách, kterými lidé procházejí? Cítíte se v parku bezpečně? 

Přijďte nám to říct 24. března do SKELET KAFE naproti parku. Od 17 hodin se zde uskuteční setkání, na kterém se dozvíte o plánech města Ostravy uspořádat soutěž o návrh na proměnu tohoto veřejného prostranství. Bude zde také prostor pro vaše dotazy, hlavním cílem je však vyslechnout a zaznamenat vaše názory, dojmy a přání. 

Vaše podněty využijeme při přípravě soutěžních podmínek. Těšíme se na setkání s vámi! 

Kde: SKELET KAFE, 28. října 111

V kolik: 17:00 – 18:30

Moderátor: Tomáš Čech, MAPPA
Hosté:
- Markéta Opělová, urbanistka MAPPA
- Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora (investice)
- Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora (životní prostředí)
- Petr Veselka, starosta obvodu Moravská Ostrava a Přívoz


Sad Dr. Milady Horákové v blízkosti centra Ostravy se rozprostírá u městské třídy 28. října – Opavská. V jeho okolí se nachází řada institucí, které veřejnost využívá či navštěvuje – nákupní centrum, městská nemocnice, dům kultury, kino či divadlo. A další zde brzy vyrostou. Očekává se přístavba koncertního sálu, vědecká knihovna či parkovací dům. Potenciál parku jako kvalitního veřejného prostoru je tedy velký. Současný stav parku však jeho významu a umístění neodpovídá. Město Ostrava usiluje o jeho proměnu, díky níž dojde k jeho kultivaci a zatraktivnění ať už pro návštěvníky či procházející. 

V současné době probíhá sběr dat a podnětů, které poslouží k přípravě soutěžních podmínek. Uspořádali jsme již několik schůzek s aktéry, kteří mají k území parku či jeho okolí nějaký vztah a zahájili jsme s nimi dialog o představách jeho proměny. V rámci přípravy soutěžních podmínek se ptáme také široké veřejnosti, jak nyní park využívá či co by se mělo změnit, aby jim prostor lépe sloužil a cítili se v něm dobře a bezpečně.