Okolí historických jatek

Okolí historických jatek

Okolí historických jatek bylo upraveno podle koncepční studie ateliéru KWK PROMES. V MAPPA jsme pro tuto studii sestavili zadání a spolupracovali jsme na přípravě. 

Hlavní myšlenka koncepce je totožná s přístupem, který byl použit i pro přestavbu samotné budovy. Historický objekt s jeho charakteristickými prvky byl ponechán a doplněn prvky současnými. Také řešení okolí budovy spočívá v zachování přirozeně chaotického rázu plochy, využití dochovaných historických materiálů a doplnění zeleně.   

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ PORADENSTVÍ SUPERVIZE

HARMONOGRAM

2020–2022

ROZPOČET

44 mil. Kč

AUTOR

KWK PROMES

FORMA

koncepční studie

ÚLOHA MAPPA

zadání a konzultace studie
Formulace zadání
4/2020
Dokončení studie
8/2020
Projektová dokumentace
2021
Stavební práce
2022
Dokončeno

Koncepční studie

Obsahový blok

Předmět studie

Současně s rekonstrukcí historických městských jatek a jejich přeměnou v prostor pro galerii současného umění Plato, začalo město Ostrava spolu s MAPPA a galerií Plato řešit i úpravu okolí jatek.

Ateliér MAPPA koordinoval projekt a sestavil požadavky pro studii. Tu zpracovalo studio KWK PROMES v čele s architektem Robertem Koniecznym. Primárním cílem bylo, aby se s prostorem zacházelo jemně a bylo zachováno maximum toho, co utváří charakter místa. Snahou bylo například zachovat materiály ze stavby.

                                                          foto: archiv MMO

Obsahový blok

Dokončená studie

Hlavní myšlenka koncepce okolí jatek je totožná s přístupem, který byl použit pro přestavbu samotné budovy. Spočívá v ponechání charakteristických prků a jejich doplnění prvky současnými. Projekt využívá prvky nalezené na místě, jako jsou materiály ze stavby (např. staré cihly).

Řešení spočívá v zachování přirozeně chaotického rázu plochy s přidáním většího množství zeleně. Autoři v rozčlenění plochy zohlednili půdorysy zaniklých objektů, které tvořily areál jatek. Návaznosti jednotlivých ploch zeleně a chodníků jsou plynulé a vzniká dojem, že mezi sebou prorůstají. Prostor propojuje památku s okolní zástavbou a zároveň eliminuje velké asfaltové plochy a bariéry.

                                         vizualizace: (KWK Promes)

Obsahový blok

Supervize

Jelikož se jedná o významné veřejné prostranství celoměstského významu, MAPPA byla součástí procesu také v roli supervizora projektu. Zapojeno však bylo mnoho aktérů a potřebný dohled měl za úkol zaručit architektonickou kvalitu.foto: MAPPA, kontrolní den za účasti Roberta Konieczného, zástupců města, MAPPA a dodavatelů stavby

Obsahový blok

Další kroky

Studie se stala výchozím podkladem pro zpracování podrobnější technické dokumentace, která řešila např. návrh zeleně, technickou infrastrukturu, řešení komunikací či návrh venkovního osvětlení.

Tvorba krajinářské části přináleží Denise Tomáškové a technickou část projektové dokumentace zpracovala ostravská MS-projekce s. r. o.

                                                         foto: archiv MMO

Obsahový blok

Debata s autorem rekonstrukce

V rámci své popularizační role ateliér MAPPA uspořádal přednášku s debatou s autorem rekonstrukce, polským architektem Robertem Koniecznym.

Akce se konala v květnu 2022 při příležitosti otevření budovy jatek veřejnosti.


                                                       foto: archiv MMO

Obsahový blok

MAPPA Vysílá: podcast o městě 

#50 s Denisou Tomáškovou a Edith Jeřábkovou

V květnu 2024 jsme natočili podcast s autorkou permakulturního designu okolí jatek Denisou Tomáškovou a s kurátorkou Edith Jeřábkovou. K poslechnutí zde.