Okolí kostela sv. Ducha

Okolí kostela sv. Ducha

Okolí kostela sv. Ducha v Zábřehu oživí vodní plocha, stromy a letní kino. Za návrhem, který vzešel z urbanisticko-krajinářské soutěže, stojí brněnský ateliér m2au. 

Plocha kolem kostela sv. Ducha, vymezená obchodním domem Kotva, architektonicky hodnotným, ale zanedbaným objektem bývalého hotelového domu (dnešní ubytovnou), ulicí Výškovická a přilehlým sídlištěm, dnes funguje především jako parkoviště. V budoucnu toto veřejné prostranství propojí důležité objekty v okolí, bude sloužit návštěvníkům kostela, zákazíkům obchodního domu i místním obyvatelům.

Novou podobu místa určil brněnský ateliér m2au, vítěz urbanisticko-krajinářské soutěže. Návrh vnáší do prostoru velkorysou vodní plochu, stromy a místo pro konání příležitostných komunitních akcí. Na parkovací stání myslí v prostoru mezi kostelem a ulicí Kotlářova. Za kostelem by mohlo vzniknout zázemí pro letní kino nebo dětské a parkourové hřiště.

 

SOUTĚŽ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ OSTRAVA-JIH ZÁBŘEH KOSTEL

Co se má změnit?

 • vznikne bezpečnější veřejné prostranství s vyšší pobytovou kvalitou 
   

 • přibyde vodní plocha, zázemí pro letní kino, parkourové hřiště či komunitní stůl 

 • vhodnější umístění parkovacích stání, nově budou podél ul. Kotlářova 
   

 • zmizí dodávky, které v místě dlouhodobě parkují 
   

 • přibydou lavičky, stoly a jiné prvky inspirované geometrickými tvary okenních otvorů kostela
   

 • červená barva mobiliáře propojí okolí kostela s předprostorem kina Luna

Co se má změnit?

Harmonogram

2022–2026

Rozpočet

cca 100 mil. Kč

Autor

m2au

Forma

urbanisticko-krajinářská soutěž

Úloha MAPPA

organizátor soutěže
Vyhlášení soutěže
5/2022
Podání návrhů
9/2022
Vyhlášení vítěze
11/2022
Schváleno radou
11/2022
Projekční práce
2023 –2024
Začátek realizace
2025

Soutěž o návrh

Obsahový blok

Cíl soutěže

Cílem soutěže bylo najít nejkvalitnější návrh veřejného prostranství v okolí kostela sv. Ducha v městském obvodu Ostrava-Jih.

Soutěžící se měli zamyslet nad řešením celého okolí kostela, tedy prostoru mezi architektonicky hodnotným, ale zanedbaným objektem bývalého hotelového domu (dnešní ubytovnou), obchodním domem Kotva, ulicí Výškovická a přilehlým sídlištěm. Zohlednit museli také možnou dostavbu fary, která byla součástí původního návrhu kostela.

Vzniknout má příjemný a prostupný veřejný prostor, který propojí důležitá prostranství v okolí a bude sloužit návštěvníkům kostela, zákazníkům obchodního centra Kotva i místním obyvatelům. 

Obsahový blok

Průběh soutěže

Zájem o účast v soutěži projevilo 22 týmů. Porota posoudila jejich portfolia a vybrala osm, které měly zpracovat návrhy. Sedm z nich návrh k hodnocení předložilo.

Porota následně návrhy hodnotila z hlediska kvality celkového urbanisticko-krajinářského řešení, dopravního řešení, hospodárnosti a ekonomické přiměřenosti.

Obsahový blok

Výsledky soutěže

Kritéria soutěžního zadání nejkomplexněji naplnil návrh ateliéru m2au, který za první místo získal odměnu ve výši 450 tisíc korun.

Na druhém místě se umístil návrh Jakuba a Aleny Popelových (300 tisíc korun), třetí místo obsadilo sdružení CHYBIK + KRISTOF, PALASCAK, SENDLER (200 tisíc korun).

Porota také rozhodla o udělení odměny za podnětný návrh ateliéru U/U Studio (125 tisíc korun).

Obsahový blok

Vítězný návrh 

U vítězného návrhu porota kladně hodnotila univerzální otevřený prostor před kostelem směrem k Výškovické ulici, ale také jeho protipól v podobě jednotícího parku, který obepíná budovu kostela ze zbylých tří stran. U ulice Kotlářská je pod stromy umístěno parkoviště a v části před Kotvou pak dětské a parkourové hřiště. Porota také pozitivně hodnotila ctění osy kostela a její protažení do reprezentativního předprostoru pomocí komunitního stolu,.

architekt Tomáš Bindr, předseda poroty soutěže

Obsahový blok

Představení návrhů veřejnosti

Veřejnosti byly soutěžní návrhy představeny na výstavě, která probíhala od 19. ledna do 22. března v našem výstavním prostoru Za výlohou.

Lidé se s návrhy mohli seznámit také na venkovních výstavních panelech umístěných v blízkosti kostela.

V rámci doprovodného programu proběhla komentovaná procházka územím a jeho blízkým okolí s historikem Petrem Lexou Přendíkem.

Obsahový blok

MAPPA Vysílá: podcast o městě 

#33 s Filipem Musálkem

V lednu 2023 jsme natočili podcast se zástupcem autorského týmu vítězného návrhu, architektem Filipem Musálkem z brněnského ateliéru m2au. K poslechnutí zde.

#34 s Markem Štěpánem

Tentýž měsíc vyšel také podcast s autorem návrhu kostela, architektem Markem Štěpánem. Ten byl členem poroty soutěže a podílel se na výběru vítězného návrhu. K poslechnutí zde.

Často kladené otázky

Sníží se v místě počet parkovacích míst?

Ne, parkovací stání budou zachována v plném počtu. Budou však vhodněji umístěna podél ulice Kotlářovy. Režim parkování  (placená/neplacená stání) bude ještě projednán, cílem však je zajistit, aby parkovací msta neblokovaly dlouhodobě odstavená auta a dodávky a aby parkoviště nabízelo stání pro uživatele a návštěvníky kostela a okolních významných budov. 

Co bude s budovou sousedící ubytovny?

Architektonicky hodnotný, ale zanedbaný objekt bývalého hotelového domu, dnešní ubytovna, je v soukromém vlastnictví. Městský obvod Ostrava-Jih se však aktivně snaží o její odkoupení.

Dokumentace