Památník obětem střelby

Památník obětem střelby

Výtvarné dílo Památník obětem střelby je pietním místem před poliklinikou Fakultní nemocnice v Ostravě. Připomíná událost, která se zde odehrála v prosinci 2019. 

Památník obětem střelby, při které zemřelo sedm lidí, byl instalován před budovou Fakultní nemocnice Ostrava v den ročního výročí tragické události. Památník vytvořil výtvarník Lukáš Dvorský, jehož návrh vzešel z výtvarné soutěže vyhlášené městem Ostrava. Projekt na vznik pietního místa s památníkem ve veřejném prostoru u Fakultní nemocnice Ostrava iniciovalo město Ostrava spolu s nemocnicí, soutěž organizoval městský ateliér MAPPA a podílela se na ní také Ostravská univerzita.

SOUTĚŽ PORUBA

HARMONOGRAM

2020

ROZPOČET

1,5 mil. Kč

AUTOR

MgA. Lukáš Dvorský

FORMA

výtvarná soutěž

ÚLOHA MAPPA

organizátor soutěže
Vyhlášení soutěže
2/2020
Vyhlášení výsledků
5/2020
Realizace
12/2020
Slavnostní odhalení
12/2020
Dokončeno

Soutěž o návrh

Obsahový blok

Předmět soutěže

Předmětem soutěže bylo umístění a návrh uměleckého díla v předprostoru Polikliniky Fakultní nemocnice v Ostravě. Řešené výtvarné dílo má sloužit jako pietní místo k událostem, které se v poliklinice odehrály 10. 12. 2019, čemuž by idea a význam díla měly odpovídat. Dílo mělo být zrealizováno do 30. 11. 2020, aby mohlo být odhaleno k 1. výročí tragické události.

Návrh měl zohlednit přítomnost stávajícího uměleckého díla „Slunce“ od Vladislava Gajdy. Cílem bylo nalézt umělecké dílo nadčasové povahy, které musí obsáhnout váhu tragické události a vzpomínku na její oběti.

Soutěž byla vyhlášena jako jednofázová užší výtvarná.

Obsahový blok

Průběh soutěže

Odborná porota, ve které zasedli mimo jiné výtvarníci, architekti, zástupci Ostravské univerzity i fakultní nemocnice, vybírala ze 6 návrhů. Tři renomované výtvarníky vyzvala k podání návrhů přímo, další pak vybrala na základě kvality zaslaných portfolií.

Obsahový blok

Výsledky soutěže

Porota se jednoznačně shodla, že žádný z návrhů nemůže být bezvýhradně přijat, jelikož všechny vykazují dílčí koncepční nedostatky a žádný z nich nelze realizovat bez úprav. První místo tedy v soutěži nebylo uděleno.

Druhé místo obdržel návrh výtvarníka MgA. Lukáše Dvorského, jenž byl také doporučen k realizaci a následně realizován. Spolu s cenou obdržel autor 60 tis. korun.

Třetí místo obdržel návrh Mgr. Matěje Franka (40 tis. korun) a dále byla udělena odměna MgA. Jakubovi Gajdovi (20 tis. korun).

 

Obsahový blok

Vybraný návrh

Bronzové dílo Lukáše Dvorského pracuje s motivem materiálu narušeného vnější silou. Evokuje černou díru, tedy zaniklé a mrtvé slunce. Je protikladem nedaleké sochy Slunce od Vladislava Gajdy.

"Hodnocena byla nejen výtvarná stránka a citlivý přístup k události, ale také finanční a technická náročnost provedení a údržby. Ocenili jsme, že vybraný návrh je přímočarý a nenásilnou formou vystihuje tragiku události.

Dílo má také vůči okolí správně zvolené měřítko a je v dialogu se stávající sochou Vladislava Gajdy,"
okomentoval rozhodnutí poroty ředitel městského ateliéru MAPPA Ondřej Vysloužil.

Obsahový blok

Představení návrhů veřejnosti

Veřejnost se mohla se všemi návrhy seznámit na výstavě od 16. 7. do 14. 8. 2020. Výstava byla zahájena vernisáží 15. 7. za účasti autorů některých návrhů i členů poroty.

K nahlednutí výstava stále zůstává v elektronické podobě v MAPPA Za výlohou.

Obsahový blok

MAPPA Vysílá: podcast o městě 

#08 s Lukášem Dvorským

V prosinci 2020 jsme zveřejnili podcast s Lukášem Dvorským, sochařem a autorem památníku.

K poslechnutí zde.