Veřejná prostranství městské třídy 28. října – Opavská

Veřejná prostranství městské třídy 28. října – Opavská

VÝZVA BYLA UKONČENA

Deadline pro přihlášení: 
do 31. 3. 2021
Deadline pro odevzdání projektové dokumentace: 25. 6. 202

MAPPA vyhlašuje otevřené výzvy na úpravu šesti vybraných veřejných prostranství na městské třídě 28. října-Opavská. Tyto úpravy budou mít charakter nestavebních úprav a udržovacích prací, tedy takových, které nemusí projít povolovacím procesem na stavebním úřadě.

V rámci projektu Koncepce městské třídy 28. října-Opavská vyhlašuje městský ateliér MAPPA otevřené výzvy ke zpracování návrhu úprav pro 6 vybraných veřejných prostranství. Cílem návrhů je v krátkém čase zlepšit pobytovou kvalitu míst, která každodenně slouží velkému množství obyvatel i návštěvníků, kteří se po městské třídě pohybují.

Proměna míst by měla proběhnout formou tzv. akupunkturního urbanismu, jehož smyslem je pracovat s detaily veřejného prostoru, přehledností, redukcí vizuálního smogu, vhodným mobiliářem či uměleckými díly a dalšími detaily, které společně vytváří kvalitu veřejného prostoru ve městě. Návrhy musí umožnit jejich realizaci v krátkém čase a budou tedy mít charakter nestavebních úprav a udržovacích prací.

Více informací o projektu zde

Podrobné popisy jednotlivých výzev a ostatní dokumenty ke stažení

VÝZVA 28. ŘÍJNA – OPAVSKÁ VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ MĚSTSKÁ TŘÍDA

Odměny

28. října od křižovatky s ul. Nádražní po Smetanovo náměstí

 • Realizace: 100 000 Kč

 • Zpracování prováděcí dokumentace vč. koordinace při realizaci: 21 000 Kč

Veřejný prostor pasážových domů, ulice Denisova

 • Realizace: 400 000 Kč

 • Zpracování prováděcí dokumentace vč. koordinace při realizaci: 132 000 Kč

Náměstí Republiky, přestupový terminál

 • Realizace: 750 000 Kč

 • Zpracování prováděcí dokumentace vč. koordinace při realizaci: 110 000 Kč

Křížení ulic 28. října, Výstavní, Novinářská

 • Realizace: 750 000 Kč

 • Zpracování prováděcí dokumentace vč. koordinace při realizaci: 122 000 Kč

Křížení ulic 28. října, Sokola Tůmy, Železárenská

 • Realizace: 750 000 Kč

 • Zpracování prováděcí dokumentace vč. koordinace při realizaci: 120 000 Kč

Křížení ulic Opavská, Porubská, Sokolovská

 • Realizace: 750 000 Kč

 • Zpracování prováděcí dokumentace vč. koordinace při realizaci: 90 000 Kč

Odměny

Podmínky otevřené výzvy

Přihlášení je možné zasláním přihlášky na emailovou adresu: info@mappaostrava.cz, do
31. 3. 2021. Dotazy je možné směřovat na adresu paclova@mappaostrava.cz.

Odpovědi na dotazy zaslané do 19. 3. 2021 budou zodpovězeny a vyvěšeny veřejně na webu mappaostrava.cz, v sekci Soutěže (na této stránce). Na později zaslané dotazy nebude brán zřetel. 

Výběr zpracovatele návrhu pro jednotlivá místa: 8. –⁠ 9. 4. 2021

Dokumentace