Zámecký park

Zámecký park

Zámecký park v Porubě dostane novou podobu podle návrhu bratislavské společnosti LABAK (Laboratórium architektúry krajiny). Ta zvítězila v soutěži o návrh na revitalizaci parku, vůbec první úspěšné soutěži, kterou dokončil jakýkoli z ostravských městských obvodů.  

Lokalita Zámeckého parku, rybníku a okolí Oblouku patřila v minulosti k vyhledávaným místům obvodu. V průběhu let se ale dostala na okraj zastavěného území a postupně i na okraj zájmu Porubanů. Území má přitom velký potenciál a zaslouží si výraznou proměnu. Návrh na revitalizaci parku se proto městský obvod rozhodl hledat cestou krajinářsko-urbanistické soutěže.

Ze tří účastníků porotu nejvíce oslovil návrh bratislavské společnosti LABAK. Dle něj by mělo v lokalitě vzniknout celistvé parkové území, které propojí zdánlivě neslučitelná místa ve smysluplný funkční celek členěný dle potřeb a zájmů místních obyvatel i působících institucí. Finální podoba parku bude bezpečná, dostupná, průchozí, bude sloužit k atraktivnímu využití, relaxaci i kultuře. 

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ PORUBA SOUTĚŽ PARK

Co se má změnit?

 • převážně tranzitní prostor parku by se měl stát místem lákajícím k pobytu
   
 • v centrální části parku vznikne altán, který bude sloužit nejen k drobným hudebním produkcím, ale i pro svatby
   
 • pro děti v místě přibydou originální rourové hrací prvky
   
 • promění se okolí břehů rybníku 
   
 • celým parkem bude procházet bezbariérový chodník 
   
 • travnatou plochu v blízkosti fary doplní dřevěné kvádry k posezení 
Co se má změnit?

HARMONOGRAM

začátek 2019

AUTOR

LABAK

FORMA

krajinářsko-urbanistická soutěž

ÚLOHA MAPPA

odborná konzultace
Vyhlášení soutěže
7/2020
Vyhlášení výsledků
12/2020
Schváleno radou
12/2020
Projekční práce
5/2021
Další kroky

Krajinářsko-urbanistická soutěž

Obsahový blok

Cíl soutěže

Cílem soutěže bylo najít kvalitní návrh pro Zámecký park v Porubě. 

Soutěžící měli navrhnout celistvé parkové území, které přispěje k vyrovnání se historie s expanzivními tendencemi města. Měli za úkol propojit území zdánlivě neslučitelné ve smysluplný funkční celek členěný dle potřeb a zájmů místních obyvatel i působících institucí. Výsledkem měl být park, který bude bezpečný, dostupný, průchozí a sloužící k aktivnímu vyžití, kulturnímu zážitku i míře odpočinku a relaxace.

Součástí zadání bylo i navržení etapizace. Soutěžící tak měli návrh rozčlenit do deseti etap. Jako první by měly být řešeny okolí rybníka, historická část parku a zelená plocha v blízkosti fary.

Obsahový blok

Průběh soutěže

Městský obvod soutěž vyhlašoval už podruhé. Při přípravě soutěžních podmínek nyní spojil síly s MAPPA. Povedlo se tak zajistit účast význačných odborníků v porotě a tím i prestiž a atraktivitu celé soutěže.

Do soutěže se přihlásily tři týmy: Šmídová Landscape Architects, s.r.o., Ing. Pavla K. Kašubová a Laboratórium architektúry krajiny spol. s.r.o.

Nejvíce porotu zaujal návrh bratislavské společnosti LABAK (Laboratórium architektúry krajiny).

Obsahový blok

Vítězný návrh 

Hlavní myšlenkou vítězného návrhu je proměna parku z prostoru převážně tranzitního na místo pobytové, místo setkávání, sportu a odpočinku s náležitou vybaveností a bezpečností. Historickou centrální část parku doplňuje návrh o altán – hudební pavilon, který bude moci sloužit nejen k drobným kulturním produkcím, ale i pro svatby.

Park je navržen tak, aby nabízel aktivity pro všechny věkové kategorie. Proto jsme se podle toho snažili řešit atmosféru těchto míst. Namísto záchytného parkoviště v lokalitě bývalé sběrny by měl být prostor pro sport, garáže by se měly v rámci území přesunout a na jejich místě by vznikl prostor pro dětskou hru,“ nastínil architekt Michal Marcinov ze společnosti LABAK.

Dokumentace