Proměna sadu Dr. Milady Horákové 

SAD_HORAK.jpg

Město Ostrava pověřilo ateliér MAPPA uspořádáním soutěže o návrh na proměnu sadu Dr. M. Horákové. Sběr dat a podkladů pro přípravu soutěžních podmínek začal v roce 2021 a proběhlo také několik jednání se zástupci města, městského obvodu a institucí sídlících v okolí sadu.  

 

V březnu 2022 přípravy pokračovaly zapojením veřejnosti. Občanům jsme dali prostor zapojit se do budoucí proměny prostoru, který aktivně využívají, jen jím procházejí, nebo ho doposud míjeli. Jak lidé vnímají sad Dr. Milady Horákové v současnosti a jak by si představovali jeho fungování v budoucnu mohli vyjádřit dvěma způsoby – osobně na setkání se zástupci MAPPA, města a městského obvodu a vyplněním dotazníku.

Veřejné setkání se konalo ve čtvrtek 24. března v kavárně Skelet kafe na dohled od sadu. Zazněly zde informace o záměrech města v této lokalitě, hlavním cílem však bylo vyslechnout a zaznamenat názory, dojmy a přání občanů. Během března měli lidé možnost vyplnit také online dotazník, nebo se zapojit do průzkumu, který probíhal přímo v parku. V posledním březnovém týdnu se zástupci MAPPA vydali ptát občanů do sadu i jeho okolí. Informace ze setkání a dotazníků použijeme k přípravě soutěžních podmínek.

 

Sad Dr. Milady Horákové se rozprostírá nedaleko centra Ostravy a v jeho okolí se nachází řada institucí, které veřejnost často využívá či navštěvuje – nákupní centrum, městská nemocnice, dům kultury, kino či divadlo.  Další budovy zde brzy vyrostou. Město připravuje stavbu koncertního sálu, očekávaná je také vědecká knihovna či parkovací dům v blízkosti krajského úřadu. Park proto může v budoucnu využívat velké množství lidí a je potřeba věnovat péči jeho proměně v kvalitní veřejný prostor, který bude lákat k návštěvě nebo průchodu na trase městem. V současné době stav parku jeho významu neodpovídá. 

 

Soutěž o návrh je v případě takto významného veřejného prostranství vhodný způsob, jak dosáhnout co nejlepšího výsledku. Do zadání soutěže uvedeme ty nejpodstatnější informace o území a jasné požadavky, které mají soutěžní návrhy splnit. Aby bylo zadání vytvořeno co nejlépe, je kromě odborných podkladů důležitý také dialog se zástupci organizací, které v okolí sídlí a s veřejností, která parkem prochází či v něm tráví čas. 

 

Soutěž bude vyhlášena v polovině roku 2022, její výsledek budeme znát ještě letos.