Proměna sadu Dr. Milady Horákové 

SAD_HORAK.jpg

Soutěž

 

Město Ostrava pověřilo ateliér MAPPA uspořádáním soutěže o návrh na proměnu sadu

Dr. M. Horákové. Soutěž byla vyhlášena koncem června 2022 jako užší jednofázová projektová krajinářsko-architektonická. Cílem soutěže je nalezení řešení proměny sadu na park celoměstského významu, včetně definování vhodné funkční náplně parku s přihlédnutím k historii místa a tomu,

že se jedná o registrovaný významný krajinný prvek. Návrh má najít vazby prostupnosti mezi parkem

a okolím. Zadavatel klade důraz nejen na urbanisticko-krajinářsko-architektonické kvality, hospodárnost a ekonomickou přiměřenost, ale i udržitelnost.

Výsledky soutěže budeme znát začátkem roku 2023Podrobné soutěžní podmínky a podklady naleznete zde.

 

Participace

 

Sběr dat a podkladů pro přípravu soutěžních podmínek začal v roce 2021 a proběhlo také několik jednání se zástupci města, městského obvodu a institucí sídlících v okolí sadu.  

 

Na jaře 2022 jsme uspořádali sérii participativních aktivit, které měly za cíl zapojit do připravované proměny sadu Dr. Milady Horákové širokou veřejnost. Proběhlo veřejné setkání, občané měli také možnost zúčastnit se dotazníkového šetření. Získané podněty jsme využili jako součást zadání architektonické soutěže, která právě probíhá.

Spolupráce s veřejností tím ale zdaleka nekončí. Po zveřejnění výsledků a určení nejlepších návrhů je představíme veřejnosti a budeme se opět ptát. Například co by občané ještě doplnili nebo která místa se jim zdají příjemná a měla by být prioritou. Výsledný návrh se zapracovanými změnami jistě nemine veřejné projednání.

Pro seznámení s výsledky participace s veřejností je k dispozici
souhrnná zpráva.

Místo a jeho okolí

 

Sad Dr. Milady Horákové se rozprostírá nedaleko centra Ostravy a v jeho okolí se nachází řada institucí, které veřejnost často využívá či navštěvuje – nákupní centrum, městská nemocnice, dům kultury, kino či divadlo.  Další budovy zde brzy vyrostou. Město připravuje stavbu koncertního sálu, očekávaná je také vědecká knihovna či parkovací dům v blízkosti krajského úřadu. Park proto může

v budoucnu využívat velké množství lidí a je potřeba věnovat péči jeho proměně v kvalitní veřejný prostor, který bude lákat k návštěvě nebo průchodu na trase městem. V současné době stav parku jeho významu neodpovídá. 

 

Soutěž o návrh je v případě takto významného veřejného prostranství vhodný způsob, jak dosáhnout co nejlepšího výsledku. Do zadání soutěže jsme uvedli ty nejpodstatnější informace o území a jasné požadavky, které mají soutěžní návrhy splnit. Aby bylo zadání vytvořeno co nejlépe, je kromě odborných podkladů důležitý také dialog se zástupci organizací, které v okolí sídlí a s veřejností, která parkem prochází či v něm tráví čas.