Mapy, které pro vás tvoříme

MAPA POMOCI: Místa, kde

pomohlo město Ostrava 

finanční kompenzací.

ROUŠKOMAPA: Rozmístění

automatů na roušky

a antibakteriální gely v Ostravě.