Parkovací dům za katedrálou

Parkovací dům za katedrálou

Online debata | V úterý 16. února od 17 hodin budeme přenášet na Facebooku a YouTube kanálu MAPPA online debatu Parkovací dům za katedrálou.

Prostor vedle historicky cenného obchodního domu Bachner bude zastavěn novým objektem parkovacího domu. Ten vyplní proluku na dohled od Masarykova náměstí a přinese potřebnou parkovací kapacitu. Soutěž o návrh na řešení stavby vyhlásilo město Ostrava v roce 2020, organizoval ji Městský ateliér prostorového plánování a architektury.

- Jak celý záměr vznikl nastíní náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.
- Průběh soutěže přiblíží urbanista Petr Buryška a také vysvětlí, proč soutěž vyhrál právě návrh kanceláře Chalupa architekti.
- Spoluautor návrhu architekt Marek Chalupa představí samotný návrh.
- Věnovat se budeme i historickému kontextu, který okomentuje zástupce Národního památkového ústavu Michal Zezula.

Debatou bude provázet popularizátor architektury a spolupracovník ateliéru MAPPA Tomáš Čech. V závěru debaty dostanou prostor dotazy diváků, které je možno posílat formou komentářů na Facebooku i YouTube v průběhu celého vysílání.