Žofinka

Žofinka

Co může rozvoj území mezi Karolinou a DOV přinést městu? Zjistíte na panelové diskuzi k připravované soutěži o návrh na podobu nové ostravské čtvrti.

Přijďte se na seznámit s připravovanou urbanisticko-architektonickou soutěží, ve které bude hledána budoucí podoba brownfieldu Žofinky, izolovaného území, které leží na levém břehu Ostravice mezi Novou Karolinou a Dolní oblastí Vítkovice. Žofinka má potenciál stát se novou ostravskou čtvrtí, která se spolu se sousedními rozvojovými lokalitami Novou Karolinou a Dolní oblastí Vítkovice stane plnohodnotnou součástí města a propojí historické centrum Ostravy s centrem Vítkovic.

Na diskuzi budete mít možnost seznámit se nejen připravovanou soutěží, ale také diskutovat se zástupci zadavatele soutěže a města o minulosti území i jeho budoucím rozvoji a přínosu pro Ostravu.