Bulvár u Domu kultury

Bulvár u Domu kultury

Před Domem kultury města Ostravy se ulice 28. října promění v městský bulvár. Jednalo se o první část městské třídy, kde se úprava navrhovala v souladu s naší Koncepcí městské třídy 28. října –⁠ Opavská. 

Prostranství, nacházející se na ulici 28. října mezi Divadlem Petra Bezruče a západní hranou sadu Dr. Milady Horákové, se má stát v budoucnu velkorysým a reprezentativním bulvárem města. Vzniknout má kvalitní veřejný prostor, který vhodně propojí všechny důležité objekty a plochy v okolí, např. přístavbu koncertního sálu, krajský úřad, Divadlo Petra Bezruče, novou vědeckou knihovnu, tzv. Černou kostku, nebo parkovací dům u krajského úřadu.

Novou podobu této části ulice navrhla studie veřejného prostranství. Jejím cílem bylo navázat na připravované projekty v území a navrhnout úpravu veřejného prostranství mezi nimi. Studii vypracoval Atelier 111 architekti, laureát České ceny za architekturu v roce 2022. Architektonické studio zvítězilo ve výběrovém řízení, ve kterém byl zhotovitel vybírán na základě profesního přístupu a nabídkové ceny.  Do zadání pro zpracovatele se již propsaly principy Koncepce městské třídy 28. října – Opavská, kterou jsme v MAPPA zpracovávali.

 

MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ MĚSTSKÁ TŘÍDA VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KONCEPCE 28. ŘÍJNA –⁠ OPAVSKÁ

Co se má změnit?

 • nově budou po obou stranách ulice 2 m široké chodníky
   

 • přibudou také cyklostezky oddělené od vozovky zeleným pásem trvalek a stromořadím platanů
   

 • bude snazší přecházení z jedné strany ulice na druhou
   

 • dojde ke sjednocení materiálů povrchů
   

 • lokální zklidnění automobilového provozu
   

 • umístění jednotného mobiliáře

Co se má změnit?

HARMONOGRAM

2021–⁠⁠⁠⁠⁠2023

AUTOR

Atelier 111 architekti

FORMA

Studie veřejného prostranství

ÚLOHA MAPPA

Zadavatel a koordinátor
Veřejná zakázka
01/2022
Podepsání smlouvy
06/2022
Veřejné projednání
11/2022
Dokončení studie
03/2023
Další kroky

Studie veřejného prostranství

Obsahový blok

Výběr zpracovatele

Zpracovatele studie veřejného prostranství jsme v MAPPA hledali prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu. U takto významného veřejného prostranství by měl být na prvním místě kladen důraz na kvalitu,  váha jednotlivých kritérií při hodnocení nabídek proto byla následovná: kvalita profesního přístupu: 70 % a nabídková cena 30 %.

Na základě vyhodnocení profesního přístupu a nabídkové ceny byla za zpracovatele studie vybrán Atelier 111 architekti. 

Obsahový blok

Předmět studie

Zpracovatelé měli za úkol vhodně propojit všechny důležité objekty a plochy v okolí a vytvořit z lokality funkční celek. Studie navrhuje a nastavuje:

 

 • férové rozdělení prostoru ulice mezi všechny účastníky provozu a dopravní řešení

 • veřejný prostor, který bude odpovídat významu a reprezentativnosti místa  

 • prostorové, funkční a materiálové sjednocení ulice

 • vhodné propojení významných ploch a budov v okolí

 • standard pro materiály povrchů, mobiliář a další prvky umístěné v tomto veřejném prostoru 

Obsahový blok

Veřejné projednání 

Dne 22. 11. 2022 se v kavárně Skelet uskutečnila debata s veřejností. Zmínilo se, jak souvisí plánovaná proměna s Koncepcí městské třídy 28. října – Opavská a že navazuje na stavby, které v okolí v budoucnu vzniknou. Komentář k chystané proměně poskytl také zástupce Dopravního podniku Ostrava. Koncept studie poté představil architekt Jiří Weinzettl, z Atelier 111 architekti.

V následné diskuzi se lidé nejčastěji ptali na to, jak úpravy ovlivní plynulost dopravy, na plánovanou zeleň a způsob její výsadby a na návaznost navrhovaných cyklostezek na další úseky městské třídy 28. října – Opavská. Další dotazy směřovaly např. na povrchy v tramvajovém pásu, na mobiliář, který by v území měl být, či na harmonogram realizace. 

Zápis z projednání k pročtení zde.

Prezentace z projednání k nahlédnutí zde.

Obsahový blok

Dokončená studie

Studie byla dokončena na jaře roku 2023. Zpracovatelé z Atelieru 111 architekti ve svém návrhu propojují všechny důležité objekty a plochy v okolí a tvoří z lokality funkční celek.

Veřejné prostranství, které v úseku od Divadla Petra Bezruče po západní hranu sadu Dr. Milady Horákové nově vznikne, bude vstřícné pro chodce, cyklisty i motoristy. 

 

Obsahový blok

Studie navrhuje například 2 m široké chodníky po obou stranách ulice a cyklostezky oddělené od vozovky zeleným pásem trvalek a stromořadím platanů. Posílení příčných vazeb a lokální zklidnění automobilového provozu by mělo usnadnit přecházení z jedné strany ulice na druhé. Důraz byl kladen také na sjednocení materiálů povrchů a jednotný mobiliář.

Navrhované změny jsou v souladu s naší Koncepcí městské třídy 28. října – Opavská. Jednalo se tak o první úsek těchto dvou ulic, do jehož nové podoby se tento koncepční dokument propsal.

Obsahový blok

MAPPA VYSÍLÁ: podcast o městě

#31 s Jiřím Weinzettlem

V listopadu 2022 jsme zveřejnili podcast se zástupcem zpracovatele studie veřejného prostranství, architektem Jiřím Weinzettlem. 

K poslechnutí zde.

 

Dokumentace