Změna Územního plánu Ostravy

Změna Územního plánu Ostravy

Zveme vás na online debatu ke změně Územního plánu Ostravy. Dozvíte se, co je to územní plán a jakou hraje roli v rozvoji města.

V úterý 27. 10. 2020 od 18:00 proběhne na facebooku MAPPA a zároveň na Youtube kanálu města online debata k připravované změně Územního plánu Ostravy.

Co se na debatě dozvíte? Co je územní plán a jakou hraje roli v rozvoji města. Co město očekává od jeho aktuální změny a jak se do ní může zapojit veřejnost. Nebo také jaké konkrétní úpravy se připravují.

Na závěr této debaty budou hosté zodpovídat dotazy, které můžete posílat přímo na FB.

Hosty budou:

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora pro investice

Cyril Vltavský, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu,
Hana Paclová, vedoucí oddělení územní koncepce
Ondřej Vysloužil, ředitel MAPPA a městský architekt

Debatou provede popularizátor architektury a externí spolupracovník ateliéru MAPPA Tomáš Čech.

https://www.facebook.com/mappaostrava/videos/389309302475868